Arnalda Dobrić

Arnalda Dobrić

Dr. sc. Arnalda Dobrić, doc.
Ured: B 312
tel: 4092 097
adobric@ffzg.hr
Konzultacije: SRI 11.30-13.00 u B-312 ili B-303, uz prethodnu najavu mailom.

Bibliografija

Arnalda Dobrić rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i 2. gimnaziju. Diplomirala je engleski jezik i književnost te fonetiku 1999. na Filozfoskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirala 2011. godine. Slobodni studij portugalskog jezika na Filozofskom fakultetu završava 2010. godine. Prvi stupanj Verbotonalnog seminara završava u Poliklinici SUVAG 2000., a drugi stupanj u Aliance françaiseu u Padovi 2017. Međunarodnu diplomu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Lisabonu za razinu C2 portugalskog kao stranog jezika dobiva 2015. godine. Dobitnica je dviju stipendija Instituta Camões. Aktivno se služi hrvatskim (materinski), engleskim, portugalskim, talijanskim te francuskim jezikom. Pasivno se služi ruskim i slovenskim. Od 2001. do 2007. bila je suradnica Službe za prijevode HRT-a (prevoditeljica za engleski jezik).

Područje znanstvenog interesa: slušna percepcija, pamćenje, dvojezičnost, višejezičnost, verbotonalna metoda, patologija sluha, rehabilitacija slušanja i govora, veza govora i pokreta, životinjska komunikacija, rad s terapijskim životinjama u rehabilitaciji slušanja i govora.

Radi na znanstvenim projektima: Neurolingvistički aspekti bilingvizma – završen (MZOŠ); Međujezični utjecaj na percepciju i produkciju govora i jezika na primjeru hrvatskog kao materinskog i stranog/inog jezika – završen (voditeljica; potpora); Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje – KROKO – 2018. – 2021. (Hrvatska naklada za znanost); InterPhonologie du Français Conterporain – IPFC – 2018. – …; Međujezični  utjecaj na percepciju i produkciju govora i jezika na primjeru hrvatskog kao većinskog i manjinskog jezika – 2019.

Redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i objavljuje radove iz različitih područja svog znanstvenog interesa.