I. godina - ljetni semestar

Obavezni kolegiji

Nastavnik Kolegij Nastava P S V ECTS
dr. sc. Nikolaj LazićGOVORNA TEHNOLOGIJAP: ČET 15.30-16.15 u D1
S: 1. grupa PON 15.30-16.15 u A209
S: 2. grupa PON 16.15-17 u A209
V: 1. grupa PET 10.15-11.45 u A215
V: 2. grupa PET 11.45-13.15 u A215
V: 3. grupa PET 13.15-14.45 u A215
V: 4. grupa PET 14.45-16.15 u A215
1 1 24
dr. sc. Ines CarovićFONETSKA TRANSKRIPCIJA + GOVORNE VJEŽBEP+S: UTO 10.15-12.30 u A209
V: 1. grupa UTO 13.15-14 u B320
V: 2. grupa UTO 14-14.45 u B320
V: 3. grupa UTO 14.45-15.30 u B320
2 1 16
STRANI JEZIK STRUKE
Engleski jezik za akademske potrebe 2
Uvjet: Engleski jezik za akademske potrebe 1
VIDI oglasnu ploču Centra za strane jezike!
- 2 - 2

Izborni kolegij (Upisati barem jedan izborni predmet)*

Nastavnik Kolegij Nastava P S V ECTS
dr. sc. Arnalda DobrićGovor i pokretS1: PON 13.15-14 u B320
P: PON 14-15.30 u A001
S2: PON 15.30-16.15 A001
2 1 -4
dr. sc. Marko LikerKoartikulacija
Uvjet: Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe
P+S: ČET 15.30-17 u A209 1 1 -3
dr. sc. Ana Vidović ZorićNeurofonetikaP: SRI 12.30-14 u A125
S: ČET 14-15.30 u A209
2 2 -5
dr. sc. Diana TomićFonetika i fonologijaP: PON 14-15.30 u D1 2 - -3
dr. sc. Gabrijela Kišiček, dr. sc. Ines CarovićGovorničke vještineP+S UTO 8.45-10.15 u A2091 1 -4
dr. sc. Diana Tomić, dr. sc. Arnalda DobrićVerbotonalna teorijaP: SRI 14-15.30 u D52 - -3

*Od 1. do 6. semestra treba skupiti najmanje 27 ECTS bodova, a to je otprilike 1-2 izborna predmeta po semestru