Etičko povjerenstvo Odsjeka za fonetiku

Članovi Etičkoga povjerenstva Odsjeka za fonetiku imenovani su na sjednici Vijeća Odsjeka za fonetiku 4. 9. 2023. za akademske godine 2023./2024. i 2024./2025, u sastavu:

Doc. dr. sc. Ines Carović (predsjednica)
Soba: B-319, e-mail: icarovic@ffzg.unizg.hr

Izv. prof. dr. sc. Jelena Vlašić Duić (zamjenica)
Soba: B-318a, e-mail: jvduic@ffzg.unizg.hr

Doc. dr. sc. Diana Tomić (članica)
Soba: B-312, e-mail: dtomic@ffzg.unizg.hr

Datumi održavanja sjednica Etičkog povjerenstva:

Sjednice se održavaju ponedjeljkom od 11.00 sati – prostorija B-315

 • 2. 10. 2023.
 • 6. 11. 2023.
 • 4. 12. 2023.
 • 8. 1. 2024.
 • 5. 2. 2024.
 • 4. 3. 2024.
 • 8. 4. 2024.
 • 6. 5. 2024.
 • 3. 6. 2024.
 • 1. 7. 2024.
 • 2. 9. 2024.

Članovima Etičkog povjerenstva dostavljaju se dokumenti na njihove
službene adrese te na adresu eticko-fonetika@m.ffzg.unizg.hr najmanje osam
dana prije održavanja sjednice.

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Odsjeka za fonetiku

Upute za prijavu istraživanja

Obvezna dokumentacija:

Formular Pristanka na sudjelovanje u istraživanju

Obrazac za prijavu istraživanja etičkom povjerenstvu za istraživanja s ljudima

Dopunska dokumentacija:

Postupak dobivanja pristanka sudionika na sudjelovanje u istraživanju

Suglasnost mentora za provedbu istraživanja*
*ovaj se dokument prilaže radu (seminarskom, diplomskom ili članku) ako istraživanje ne ide na Etičko povjerenstvo, odnosno, ako mentor jamči da je istraživanje provedeno u skladu s Etičkim kodeksom.