Eksperimenti

EKSFON – baza ekperimenata na fonetici

Interni pravilnik o studentskoj obvezi sudjelovanja u eksperimentima

  1. Svi studenti fonetike obvezni su tijekom studija sudjelovati u eksperimentima koje provode nastavnici i studenti Odsjeka.
  2. Studenti vode evidenciju eksperimenata u kojima su sudjelovali na obrascu koji podižu u tajništvu Odsjeka i taj su evidencijski obrazac obvezni čuvati do kraja studija. U obrazac se unosi datum provođenja eksperimenta, naziv eksperimenta, broj sati i potpis voditelja.
  3. Ako istraživanje provodi student u sklopu seminarskog, diplomskog ili kakvog drugog rada, potpis će dati nastavnik pod čijim se nadzorom istraživanje provodi.
  4. Studentska je obveza sudjelovati na ukupno 20 sati eksperimenata tijekom studija (preddiplomskog i diplomskog), a najkasnije do dana obrane završnog diplomskog rada. Studenti koji nisu studirali preddiplomski studij fonetike, a upisali su diplomski, do kraja studija trebaju odraditi 8 sati eksperimenata. Ako student nakon završenog preddiplomskog studija ne nastavlja studij fonetike, uvjet za izdavanje svjedodžbe je 12 odrađenih sati eksperimenata.
  5. U slučaju neizvršavanja ove obveze, odgađa se izdavanje potvrde o izvršenim obvezama na određenom stupnju dok se ne nadoknade sati koji nedostaju. Upute za nadoknadu eksperimentalnih sati daje aktualni pročelnik Odsjeka.
  6. Evidenciju i potvrdu o odrađenim eksperimentima svojim potpisom ovjerava aktualni pročelnik Odsjeka zajedno s provjerom ostalih uvjeta na određenom stupnju.
  7. Obračunska jedinica je pola sata. Za svakih započetih 30 minuta dobiva se pola sata sudjelovanja u eksperimentima.
  8. Studenti fonetike mogu sudjelovati i kao ispitanici u istraživanjima na ostalim odsjecima (npr. na Odsjeku za psihologiju). Te sate također upisuju u obrazac i oni im se priznaju kao obvezni eksperimenti na studiju fonetike. Maksimalni udio eksperimentalnih sati s drugih odsjeka u ukupnom broju sati eksperimenata je 4 sata

Zagreb, ožujak 2014.