Studentski predstavnici

Studentski predstavnici za akademsku 2023./2024.

Preddiplomski studij:

 1. godina:
  – predstavnik: Rafael Spač (rspac@ffzg.hr)
  – zamjenica: Petra Šimunić (psimunic@ffzg.hr)
 2. godina:
  – predstavnica: Dora Šulekić (dsulekic@m.ffzg.hr)
  – zamjenica: Nika Popov (nipopov@m.ffzg.hr)
 3. godina:
  – predstavnica: Eva Sokač (esokac@ffzg.hr)
  – zamjenica: Magdalena Međimorec (mmedjimo@ffzg.hr)

Diplomski studij:

 1. godina:
  – predstavnica: Marta Keča (makeca@m.ffzg.hr)
  – zamjenica: Ana Zonjić (azonjic@m.ffzg.hr)
 2. godina:
  – predstavnica: Petra Jelić (pejelic@ffzg.hr)
  – zamjenica: Lucija Ana Ivković (livkovic@m.ffzg.hr)