Studentski predstavnici

Studentski predstavnici za akademsku 2022./2023.

Preddiplomski studij:

 1. godina:
  – predstavnica: Ana Laura Ukić (lauraukic511@gmail.com)
  – zamjenik: Daniel Bauman Deutsc (daniel_bauman@live.com)
 2. godina:
  – predstavnica: Marta Keča (marta.keca@gmail.com)
  – zamjenica: Karla-Bruna Škugor (karlabrunaskugor21@gmail.com)
 3. godina:
  – predstavnica: Petra Jelić (jelicpe@gmail.com)
  – zamjenica: Nika Pulig (nikapulig@gmail.com)

Diplomski studij:

 1. godina:
  – predstavnik: Hrvoje Novak (hrvoje.novak71@gmail.com)
  – zamjenik: Vlatka Klarić (vlatka.klaric@gmail.com)
 2. godina:
  – predstavnica: Dora Vuković (dora.vukovic99@gmail.com)
  – zamjenica:Ana Škalamera (askalame@ffzg.hr)