O Odsjeku

Odsjek za fonetiku osnovan je 1968. godine koji se od tada razvija kao malen, ali jedan od značajnijih među 23 odsjeka Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Unutar Odsjeka djeluju tri katedre: Katedra za teorijsku fonetiku, Katedra za primijenjenu fonetiku i Katedra za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskoga književnog jezika.

Odsjek nudi program preddiplomskog studija fonetike (trodogišnji program) i diplomskog studija fonetike (dvogodišnji program) koji ima tri smjera: Govorništvo, Rehabilitacija slušanja i govora te Znanstveno usmjerenje fonetike. Studiji fonetike izvode se kao dvopredmetni studiji koji se mogu kombinirati sa svim dvopredmetnim studijima Filozofskog fakulteta.

U  izvedbi studijskih programa fonetike sudjeluje 10 članova nastavnoga osoblja i 14 vanjskih suradnika koji godišnje rade s približno 150 studenata. Na Odsjeku je zaposlen i  tehničar u studiju za akustična snimanja te tajnica.