Misija i vizija

Odsjek za fonetiku osnovan je 1968. godine i na njemu se od tada sustavno radi na temeljnim i primijenjenim istraživanjima govora, a rezultati takvih recentnih istraživanja pronalaze brz put u sveučilišnu nastavu. Sve ovo čini Odsjek za fonetiku cjelovitim i dinamičnim okružjem za studiranje i istraživanje. Svojom istraživačkom i nastavnom otvorenošću prema drugim sličnim institucijama i Hrvatskoj i inozemstvu, Odsjek postaje i poželjno mjesto za planiranje i ostvarenje akademske i istraživačke karijere.

Stoga opravdanom držimo viziju Odsjeka za fonetiku kao vodeće hrvatske ustanove za istraživanje i podučavanje govornih znanosti u najširem smislu: od temeljnih procesa proizvodnje i percepcije govora, preko primjene znanja o govoru u estetskoj, govorničkoj i rehabilitacijskoj fonetici, do mogućnosti provođenja složenih eksperimentalnih istraživanja (laboratorijskih i terenskih) u aktualnom istraživačkom prostoru.

Naše misija i vizija najbolje se ogledaju u strateškom planu Odsjeka koji možemo podijeliti u tri glavna aspekta:

Istraživački
Najvažnijim istraživačkim strateškim ciljem Odsjeka držimo povezivanje naših istraživačkih kapaciteta sa sličnim institucijama prvenstveno u Europskoj uniji. Europska unija ima stratešku istraživačku prednost na svim ostalim svjetskim istraživačkim prostorima, jer nigdje u svijetu ne postoji tako velika jezična raznolikost na tako malom zemljopisnom području s tako razvijenim istraživačkim centrima kao što je to slučaj u Europskoj uniji. Standardizacijom istraživačkih procedura i opreme na razini EU priključit ćemo se mreži razvijenih istraživačkih institucija i time osigurati daljnje povećanje međunarodne vidljivosti. Istraživački prostori koji će se pri tome pokrivati su: akustička i fiziološka laboratorijska istraživanja govornih pokreta u različitim komunikacijskim situacijama s ciljem stvaranja normativnih podataka za primjenu u govorništvu, rehabilitaciji i sintezi govora, nadalje su to napredna forenzička istraživanja s ciljem unaprjeđenja znanja ali i sudske prakse te istraživanja atipičnoga govora koja nalaze izravnu primjenu u rehabilitacijskim ustanovama u zemlji, ali i šire.

Nastavni
Nastavna djelatnost Odsjeka za fonetiku usmjerena je na obrazovanje stručnjaka za podučavanje i proučavanje govora u svim njegovim aspektima. Pri tome na Odsjeku za fonetiku obrazujemo: a) stručnjake za dijagnostiku i rehabilitaciju oštećenoga (atipičnog) govora, kao i stručnjake za razvoj opreme i metoda za slušno-govornu dijagnostiku i rehabilitaciju, b) stručnjake za javno govorenje i procjenu govornih statusa profesionalnih govornika te nastavnike govorništva, c) istraživače akustičkih, perceptivnih i fizioloških aspekata govora kao i govorne sinteze. Svestranost stručnjaka koji se obrazuju na Odsjeku dodatno je obogaćena dvopredmetnim studiranjem, što in čini konkurentnijima na tržištu rada.

Društveni
Na Odsjeku za fonetiku želimo osigurati uvjete za visokokvalitetno, kontinuirano cjeloživotno učenje. Ističemo važnost istraživanja i podučavanja govora u modernom svijetu komunikacijskih izazova te time stvaranja boljeg društva koje stvara bolju budućnost.