Informacije o studentskoj razmjeni – Odsjek za fonetiku

Obavijest studentima fonetike koji namjeravaju ići na razmjenu tijekom studija

Prije odlaska na razmjenu trebate se javiti Erasmus koordinatoru na Odsjeku za fonetiku i informirati se što će biti moguće priznati kao zamjenske kolegije te koje obveze na Odsjeku za fonetiku treba obaviti prije odlaska, a što se može nakon povratka. Naglašavamo da čak i ako na razmjenu idete s drugom studijskom grupom (a ne s fonetikom) provjerite ima li na sveučilištu na koje idete kolegija čiji su ishodi učenja podudarni s našima (ne mora studij nužno u svijem imenu imati fonetiku da bi se bavio temama kao što su, primjerice: govorništvo, artikulacijska fonetika, psihoakustika, govorne tehnologije, rehabilitacija slušanja i govora i sl.).

Odlazak na razmjenu tijekom preddiplomskoga studija

Obvezni kolegiji

Sve vezano uz obvezne kolegije treba dogovoriti s nositeljima kolegija i Erasmus koordinatorom prije odlaska na razmjenu.

Obvezni kolegiji na preddiplomskom studiju koju se mogu odslušati ili u IV. ili u VI. semestru su: Govorništvo, Lingvistika govora, Slušanje i govor. Student treba unaprijed predvidjeti svoj odlazak. Ako planira ići na razmjenu u VI. semestru studija, te kolegije treba odslušati u IV. semestru.

Obvezni kolegiji u  V. semestru su Ortofonija i Razvoj govora. Ako student planira ići na razmjenu u V. semestru, kolegij Ortofonija (zbog obveznih vježba) može se uz molbu i ručni upis odslušati na 2. godini studija, tj. u III. semestru. Kolegij Razvoj govora moguće je naknadno odraditi, pri čemu je obvezna izrada seminarskoga rada. Ako student na razmjeni pronađe predmete čiji se ishodi učenja u cijelosti ili djelomično podudaraju s ishodima obveznih kolegija na Odsjeku za fonetiku, priznavanje se može obaviti samo u dogovoru s nositeljem pojedinoga obveznog kolegija. Dokumentaciju vezanu uz priznavanje ispunjava Erasmus koordinator.

Izborni kolegiji

Ako student na razmijeni pronađe kolegije čiji se ishodi učenja podudaraju s nekim ishodima učenja studija fonetike (preddiplomskog studija ili smjerova na diplomskome studiju), potrebno je uz Ugovor o učenju i Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti  predati i službeni opis kolegija (Syllabus kolegija). Svi dokumenti predaju se Erasmus koordinatoru Odsjeka za fonetiku. Nakon povratka s mobilnosti student daje na uvid Ugovor o učenju i Prijepis ocjena, a Erasmus koordinator ispunjava Obrazac za priznavanje ispita. Načelno, kao zamjena za izborne kolegije programa studija fonetike mogu se priznati svi kolegiji koji pokrivaju neki od ishoda učenja studijskoga programa fonetike. 

Potpisani Erasmus+ ugovorima o suradnji s Odsjekom za fonetiku

  1. Sveučilište u Budimpešti, ELTE – od 2018/2019. do 2020/2021. Dvosmjerna studentska razmjena, 1 student godišnje u trajanju od 5 mjeseci: student fonetike s našeg odsjeka može biti na preddiplomskoj ili diplomskoj razini, a dolazni studenti mogu biti na diplomskoj ili poslijediplomskoj razini.
  2. Sveučilište u Münchenu, LMU München – od 2017/2018. do 2020/2021. Dvosmjerna studentska razmjena, 2 studenta po 5 mjeseci na preddiplomskoj ili diplomskoj razini.

Erasmus stručna praksa

Postupak prijave studenata na Erasmus stručnu prakse vrlo je jednostavan jer ne treba postojati ugovor odsjeka o suradnji. Potrebna je potvrda institucije koja prihvaća studenta na praksu i potpis ECTS koordinatora. Studentima se preporučuje da se o institucijama na koje bi mogli otići na stručnu praksu iz rehabilitacije, govorništva ili znanstveno usmjerenje fonetike savjetuju s profesorima na pojedinim studijskim programima ili da samostalno traže institucije koje bi ih prihvatile na praksu.

Kontakt

Za sva pitanja vezana uz razmjenu i Odsjek za fonetiku možete se javiti na e-adresu našega ECTS koordinatora mobilnost-fon@ffzg.hr

Informacije o međunarodnoj mobilnosti studenata