Organizacijski ustroj

Katedre i voditelji katedri

Katedra za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskoga književnog jezika
Predstojnica u akad. godini 2023./2024. :
Prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, prof.

Katedra za primijenjenu fonetiku
Predstojnica u ak. god. 2023./2024. i 2024./2025.:
Doc. dr. sc. Arnalda Dobrić

Katedra za teorijsku fonetiku
Predstojnik u akad. godini 2023./2024. i 2024./2025.:
Izv. prof. dr. sc. Marko Liker