III. godina - zimski semestar

Obavezni kolegiji

Nastavnik Kolegij Nastava P S V ECTS
dr. sc. Diana Tomić
(prof. emer. Vesna Mildner)
RAZVOJ GOVORAP: PON 9.30-11 u A209
S: SRI 9.30-11 u A209
2 2 -5
dr. sc. Gordana Varošanec-ŠkarićORTOFONIJA
Uvjet: Opća fonetika
P: PET 9.30-11 u A209
V: 1. grupa PET 11.45-12.30 u B320
V: 2. grupa PET 12.30-13.15 u B320
2 - 15

Izborni kolegij (Upisati barem jedan izborni predmet)*

Nastavnik Kolegij Nastava P S V ECTS
dr. sc. Nikolaj LazićTeorija informacije i komunikacijeČET 15.30-17 u D I2 - -3
dr. sc. Jelena Vlašić DuićRetorika i stilistikaUTO 11-13.15 u B3201 2 -4
dr. sc. Vlasta Erdeljac
(dr. sc. Ivana Simeon)
Opća lingvistikaP: PON 12.30-14 u A113
S: 1. grupa SRI 17-18.30 u A113
S: 2. grupa SRI 18.30-20 u A113
2 2 -5
dr. sc. Mislava Bertoša
(dr. sc. Ivana Simeon)
Etika govorenjaP: UTO 17-18.30 u A113
S: UTO 18.30-20 u A113
2 2 -5
dr. sc. Ida Raffaelli
(dr. sc. Danijela Katunar)
Temelji kognitivne lingvistikeP: UTO 11.45-13.15 u A 113
S: 1. grupa PON 11-11.45 u A 113
S: 2. grupa PON 11.45-12.30 u A 113
2 1 -5
dr. sc. Iva BašićNeverbalna komunikacijaP: PON 8.45-9.30 u A209
S: ČET 11-12.30 u A209
1 2 -5
dr. sc. Ines CarovićUčenje stranog jezikaP: SRI 11-12.30 u D52 - -3
dr. sc. Ana Vidović ZorićGovorna fluentnostP+S: PET 13.15-15.30 u D52 1 -4
dr. sc. Elenmari Pletikos OlofProzodija riječi i rečeniceČET 8.45-11 - 2 -4

*Od 1. do 6. semestra treba skupiti najmanje 27 ECTS bodova, a to je otprilike 1-2 izborna predmeta po semestru