II. godina - zimski semestar

Obavezni kolegiji

Nastavnik Kolegij Nastava P S V ECTS
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(dr. sc. Iva Bašić)
ORTOEPIJA HRVATSKOGA JEZIKA 1 + GOVORNE VJEŽBES: ČET 9.30-11 u A209
V: 1. grupa ČET 12.30-13.15 u B320
V: 2. grupa ČET 13.15-14 u B320
- 2 15
dr. sc. Elenmari PLetikos Olof
(dr. sc. Arnalda Dobrić, prof. emer. Damir Horga, dr.sc. Ana Vidović Zorić)
OPĆA FONETIKA
Uvjet: Akustička fonetika, Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe i Govorna tehnologija
P: UTO 13.15-15.30 u A209
V: 1. grupa PET 9.30-10.15 u A215
V: 2. grupa PET 10.15-11 u A215
V: 3. grupa PET 11-11.45 u A215
3 - 15

Izborni kolegij (Upisati barem jedan izborni predmet)*

Nastavnik Kolegij Nastava P S V ECTS
dr. sc. Nikolaj LazićTeorija informacije i komunikacijeČET 15.30-17 u D I2 − −3
dr. sc. Jelena Vlašić DuićRetorika i stilistikaUTO 11-13.15 u B3201 2 −4
dr. sc. Vlasta Erdeljac
(dr. sc. Ivana Simeon)
Opća lingvistikaP: PON 12.30-14 u A113
S: 1. grupa SRI 18.30-20 u A113
S: 2. grupa PET 15.30-17 u A113
2 2 -5
dr. sc. Mislava Bertoša
(dr. sc. Ivana Simeon)
Uvod u primijenjenu lingvistikuUTO 17.45-19.15 u A 1132 - -3
dr. sc. Mislava Bertoša
(dr. sc. Ivana Simeon)
Etika govorenjaP: UTO 8-9.30 u A113
S: UTO 16.15-17.45 u A113
2 2 -5
dr. sc. Ida Raffaelli
(dr. sc. Danijela Katunar)
Temelji kognitivne lingvistikeP: UTO 12.30-14 u A 113
S: 1. grupa PON 11-11.45 u A 113
S: 2. grupa PON 11.45-12.30 u A 113
2 1 -5
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(dr. sc. Iva Bašić)
Neverbalna komunikacijaP: PON 8.45-9.30 u A209
S: ČET 11-12.30 u A209
1 2 -5
dr. sc. Arnalda DobrićFonetska korekcija izgovoraP: SRI 14-14.45 u B315
V1: SRI 14.45-15.30 u B315
V2: SRI 15.30-16.15 u B315
1 - 14
dr. sc. Ines CarovićUčenje stranog jezikaP: SRI 11-12-30 u D52 - -3
dr. sc. Ana Vidović ZorićGovorna fluentnostP+S: PET 13.15-15.30 u D52 1 -4

*Od 1. do 6. semestra treba skupiti najmanje 27 ECTS bodova, a to je otprilike 1-2 izborna predmeta po semestru