Izvanredni ispitni rok 18. – 24. travnja 2024.

Svi studenti koji žele izići na izvanredni ispitni rok trebaju se javiti predmetnome nastavniku (putem e-pošte) najkasnije tri (3) dana prije termina ispitnoga roka, dok se za odjavu ispita nužno javiti najkasnije 24 h prije termina.

Doc. dr. sc. Arnalda Dobrić18. 4. u 9:30 sati u B 315za sve kolegije
Prof. dr. sc. Nikolaj Lazić18. 4. u 12 satiza sve kolegije
Doc. dr. sc. Iva Bašić19. 4. u 12 sati u B 315Ortoepija hrvatskog jezika I
19. 4. u 13 sati u B 315Metodika fonetske njege glasa i izgovora, Neverbalna komunikacija, Govorništvo
Dr. sc. Nađa Runjić19. 4. u 12 sati, SUVAGAudiologija i spaciocepcija
Izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković19. 4. u 17:30 sati u D 2
Doc. dr. sc. Ines Carović22. 4. u 12 sati u B 320za sve kolegije
Izv. prof. dr. sc. Adinda Dulčić22. 4. u 8 sati u A 301Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja
Izv. prof. dr. sc. Marko Liker22. 4. u 8:30 sati u B 315 Artikulacijska fonetika, Istraživanje proizvodnje govora
22.4. u 13.30 sati u B 315Akustička fonetika
22.4. u 15 sati u B 317Akustička fonetika - seminar, Koartikulacija, Metodologija znanstvenog rada
Prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić22. 4. u 10 sati u B 315Ortofonija, Metodika rada na govoru u el. medijima
Prof. dr. sc. Jelena Vlašić Duić22. 4. u 11 sati u B 318aLingvistika govora, Retorika i stilistika i Metodika govorništva
Izv. prof. dr. sc. Gabrijela Kišiček23. 4. u 12 sati u B 318za sve kolegije
Izv. prof. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof23. 4. u 13:30 sati u B 318aza sve kolegije
Doc. dr. sc. Diana Tomić24. 4. u 9 sati u B 312za sve kolegije
Doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić24. 4. u 10:30 sati u B 320Neurofonetika, Proizvodnja govora NM i Govorna fluentnost