Izvanredni ispitni rok 25. – 29. travnja 2022.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 25. 4. u 9, B-315
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 25. 4. u 8, B-315
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 28. 4. u 12, B-320
Govorna tehnologija 25. 4. u 12, javiti se na mail
   
Opća fonetika 27. 4. u 14, B-318a
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 27. 4. u 9.30, B-315
Govorništvo 25. 4. u 10.30, B-315
Lingvistika govora 26. 4. u 10, B-318a
Slušanje i govor 27.4. u 8, B-315, uz prethodnu najavu mailom do 25. 4. u 10
   
Ortofonija 25. 4. u 10.30, B-315
Razvoj govora 26. 4. u 9.30, B312
   
Govornička argumentacija 26. 4. u 11, B-318
Metodika govorništva 26. 4. u 10, B-318a
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 25. 4. u 10.30, B-315
Govorničke vrste 27. 4. u 14, B-318a
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 25. 4. u 10.30, B-315
   
Audiologija i spaciocepcija 27. 4. u 12, Poliklinika SUVAG
Audiotehnika 26. 4. u 9.30, B312
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 27. 4. u 8, B-315, uz prethodnu najavu mailom do 25. 4. u 10
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 27. 4. u 8, B-315, uz prethodnu najavu mailom do 25. 4. u 10
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 25. 4. u 11, B-320
   
Akustička fonetika – seminar 26. 4. u 9, B-317
Metodologija znanstvenog rada 25. 4. u 14, B-317
Statistika 27. 4. u 15, A-203
Istraživanje proizvodnje govora 25. 4. u 8, B-315
Psihoakustika – seminar 27. 4. u 14, B-318a
Računalna analiza i sinteza govora 25. 4. u 12, javiti se na mail
   
Izborni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Fonetika i fonologija 26. 4. u 9.30, B312
Fonetska korekcija izgovora 26. 4. u 9.30, B312
Govor i pokret 27. 4. u 8, B-315, uz prethodnu najavu na mail adobric@ffzg.hr do 25. 4. u 10
Govor masovnih medija 25. 4. u 10.30, B-315
Govorna fluentnost 26. 4. u 10, B-320
Govorništvo za nastavnike (NM) 26. 4. u 12, B-318
Istraživanja percepcije govora 27. 4. u 8, B-315, uz prethodnu najavu na mail adobric@ffzg.hr do 25. 4. u 10
Koartikulacija 25. 4. u 14, B-317
Korekcija izgovora 26. 4. u 9.30, B312
Neurofonetika 26. 4. u 10, B-320
Neurolinguistics 27. 4. u 8, B-315, uz prethodnu najavu na mail adobric@ffzg.hr do 25. 4. u 10
Neverbalna komunikacija 27. 4. u 9.30, B-315
Povijest govorništva 26. 4. u 11, B-318
Proizvodnja govora (NM) 26. 4. u 10, B-320
Research into speech perception 27. 4. u 8, B-315, uz prethodnu najavu na mail adobric@ffzg.hr do 25. 4. u 10
Retorika i stilistika 26. 4. u 10, B-318a
Teorija informacije i komunikacije 25. 4. u 12, javiti se na mail
Učenje stranog jezika 28. 4. u 12, B-320