Redovni ljetni ispitni rok u akad. god. 2021./2022.

LJETNI ROK 13. 6. 2022. – 15. 7. 2022.

Napomena: 16. i 22. lipnja 2022. su neradni dani

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 14.6., 5. i 12.7. u 12 u B320, B315
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 13., 20. i 27.6. u 9 u B320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 15.6., 29.6. i 6.7. u 12 u B320
Govorna tehnologija 30.6., 7.7. i 14.7. u 12, javiti se na mail
   
Opća fonetika 14.6., 5.7. i 12.7. u 14 u B-320
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 14.6., 28.6. i 5.7. u 10 u A-209
Govorništvo 15.6., 29.6. i 6.7. u 10 u A-209
Lingvistika govora 21.6., 28.6. i 5.7. u 10 u B-315
Slušanje i govor 13.6., 4.7. u 14 u D1; 11.7. u 14 u B-320
   
Ortofonija 15.6., 29.6. i 6.7. u 10 u A-209
Razvoj govora 14.6., 21.6. i 5.7. u 9:30 u B320
   
Govornička argumentacija 14.6., 28.6. i 12.7. u 11 u B315
Metodika govorništva 21.6., 28.6. i 5.7. u 10 u B-315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 15.6., 29.6. i 6.7. u 10 u A-209
Govorničke vrste 14.6., 5.7. i 12.7. u 13:30 u B-315
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 14.6., 28.6. i 5.7. u 11 u A-209
   
Audiologija i spaciocepcija 15.6., 29.6. i 6.7. u 12, Poliklinika SUVAG
Audiotehnika 14.6., 21.6. i 5.7. u 9:30 u B320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 14.6., 21.6. i 5.7. u 14 u A-209
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 13.6., 4.7.  u 14 u D1; 11.7. u 14 u B-320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 13.6., 4.7.  u 14 u D1; 11.7. u 14 u B-320
   
Akustička fonetika – seminar 14., 21. i 28.6. u 14 sati u B317
Metodologija znanstvenog rada 14., 21. i 28.6. u 16 sati u B317
Statistika 14.6., 28.6. i 5.7. u 13 u D2
Istraživanje proizvodnje govora 13., 20. i 27.6. u 9 u B320
Psihoakustika – seminar 14.6., 5.7. i 12.7. u 13.30 u B-315
Računalna analiza i sinteza govora 30.6., 7.7. i 14.7. u 12, javiti se na mail
   
Izborni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Fonetika i fonologija 14.6., 21.6. i 5.7. u 9:30 u B320
Fonetska korekcija izgovora 13.6., 4.7.  u 14 u D1; 11.7. u 14 u B-320
Forenzična fonetika 15. 6., 29.6. i 6.7. u 10 u A-209
Govorna fluentnost 14.6. u 10.00, A-102;  29.6. i 6.7. u 10.00 u B-320
Govor i pokret 13.6., 4.7.  u 14.00 u D1; 11.7. u 14 u B-320
Govor masovnih medija 15.6., 29.6. i 6.7. u 10 u A-209
Govorničke vještine 14.6., 28.6. i 12.7. u 13 u B315
Govorništvo za nastavnike (NM) 14.6., 28.6. i 12.7. u 12 u B315
Istraživanja percepcije govora 13.6., 4.7. u 14 u D1; 11.7. u 14 u B-320
Koartikulacija 13., 20. i 27.6 u 14 u B317
Korekcija izgovora 14.6., 21.6. i 5.7. u 9:30 u B320
Neurofonetika 14.6. u 10.00, A-102;  29.6. i 6.7. u 10.00 u B-320
Neurolinguistics 13.6., 4.7. u 14 u D1; 11.7. u 14 u B-320
Neverbalna komunikacija 14.6., 28.6. i 5.7. u 11 u A-209
Ortoepija hrvatskoga jezika II 21.6., 28.6. i 5.7. u 10 sati u B-315
Povijest govorništva 14.6. 28.6. i 12.7. u 10 u B315
Proizvodnja govora (NM) 14.6. u 10.00, A-102 i  29.6. i 6.7. u 10.00 u B-320
Research into speech perception 13.6., 4.7.  u 14 u D1; 11.7. u 14 u B-320
Retorika i stilistika 21.6., 28.6. i 5.7. u 10 sati u B-315
Teorija informacije i komunikacije 30.6., 7.7. i 14.7. u 12, javiti se na mail
Učenje stranog jezika 15.6., 29.6. i 6.7. u 12 u B320
Verbotonalna teorija 14.6., 21.6. i 5.7. u 9:30 u B320