Redovni ljetni ispitni rok u akad. god. 2023./2024.

LJETNI ROK 10. 6. 2024. – 12. 7. 2024.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 11. 6., 18. 6. i 2. 7., u 12.00, u B320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 10. 6., 17. 6. i 1. 7., u 9.00, u B320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 12. 6., 19. 6. i 3. 7. u 12.30 u B320
Govorna tehnologija 13. i 27. 6., 11. 7. u 12, javiti se na mail
   
Opća fonetika 11. 6. i 2.7. u 14.00 u B320
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 13. 6. i 4. 7. u 11 h u A-209
Govorništvo 12.6., 3.7. u 10.00 u A-209
Lingvistika govora 11.6. i 2. 7. u 10 u B-320
Slušanje i govor 10. i 24.6. u 14.00, B-320
   
Ortofonija 12.6., 3.7. u 11.00 u A-209
Razvoj govora 12.6., 19.6., 26.6. u 9 h u B320
   
Govornička argumentacija 11.06. i 25.06. u B318 u 10 sati
Metodika govorništva 11.6. i 2. 7. u 10 u B-320
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 12.6., 3.7. u 10.00 u A-209
Govorničke vrste 11. 6. i 2.7. u 14.00 u B320
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 13.6., 4.7. u 10.00 u A-209
   
Audiologija i spaciocepcija 14. i 28. 6. u 12 u Suvagu
Audiotehnika 12.6., 19.6., 26.6. u 9 h u B320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 12.06. i 26.06. u 15 sati, B – 320
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 10. i 24.6. u 14.00, B-320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 10. i 24.6. u 14.00, B-320
   
Akustička fonetika – seminar 11. 6., 18. 6. i 2. 7., u 14.00, u B317
Metodologija znanstvenog rada 11. 6., 18. 6. i 2. 7., u 16.00, u B317
Statistika 10.6. u 10h u D2; 17.6. u 12h u D2; 26.6. u 9h u D2
Istraživanje proizvodnje govora 10. 6., 17. 6. i 1. 7., u 14.00, u B317
Psihoakustika – seminar 11. 6. i 2.7. u 14.00 u B320
Računalna analiza i sinteza govora 13. i 27. 6., 11. 7. u 12, javiti se na mail
Izborni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Fonetika i fonologija 12.6., 19.6., 26.6. u 9 h u B320
Fonetska korekcija izgovora 10. i 24.6. u 14.00, B-320
Forenzična fonetika 13.6., 4.7. u 10.00 u A-209
Govorna fluentnost 12. 06., 19.06. i 3.07. u 11:00, B-320
Govor i pokret 10. i 24.6. u 14.00, B-320
Govorničke vještine 11.06. i 25.06. u 12 sati u B315
Govorništvo za nastavnike (NM) 11.06., 25.06, u 12 sati u B315
Koartikulacija 10. 6., 17. 6. i 1. 7., u 14.00, u B317
Neurofonetika 12. 06., 19.06. i 3.07. u 11:00, B-320
Neverbalna komunikacija 13. 6. i 4. 7. u 10 h u A-209
Povijest govorništva 11.06. i 25. 06. u 11 sati B318
Proizvodnja govora (NM) 12. 06., 19.06. i 3.07. u 11:00, B-320
Retorika i stilistika 11.6. i 2. 7. u 10 u B-330
Teorija informacije i komunikacije 13. i 27. 6., 11. 7. u 12, javiti se na mail
Učenje stranog jezika 12. 6., 19. 6. i 3. 7. u 12.30 u B320
Verbotonalna teorija 10. i 24.6. u 14.00, B-320
Prozodija riječi i rečenice 11. 6. i 2.7. u 14.00 u B320