Redovni zimski ispitni rok u akad. god. 2022./2023.

ZIMSKI ROK 30. 1. 2023. – 24. 2. 2023.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 31. 1., 6. 2. i 13. 2. u 12 sati, B 320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 30. 1., 5. 2. i 12. 2. u 9 sati, B 320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 1. 2., 8. 2. i 15. 2. u 12 sati, B 320
Govorna tehnologija 2. 2., 9. 2. i 16. 2. u 12 sati, javiti se na mail
   
Opća fonetika 30. 1., 6. 2. i 13. 2. u 14 sati, B 320
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 7. 2., 14. 2. i 21. 2. u 10 sati, A 209
Govorništvo 1. 2., 8. 2. i 15. 2. u 9 sati,  B 315
Lingvistika govora 7. 2, 14. 2. i 21. 2. u 10 sati, B 315
Slušanje i govor 30. 1., 6. 2. i 13. 2. u 14 sati, B 320
   
Ortofonija 1. 2., 8. 2. i 15. 2. u 11 sati, A 209
Razvoj govora 1. 2., 8. 2. i 22. 2. u 9:30, B 312
   
Govornička argumentacija 31. 1., 7. 2. i 14. 2. u 11 sati, B 318
Metodika govorništva 7. 2., 14. 2. i 21. 2. u 10 sati, B 315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 1. 2., 8. 2. i 15. 2. u 11 sati, A 209
Govorničke vrste 30. 1., 6. 2. i 13. 2. u 10 sati, B 318a
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 7. 2., 14. 2. i 21. 2. u 10 sati, A 209
   
Audiologija i spaciocepcija 1. 2., 8. 2. i 22. 2. u 12 sati,  Poliklinika SUVAG
Audiotehnika 1. 2., 8. 2. i 22. 2. u 9:30,  B 312
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 30. 1., 6. 2. i 13. 2. u 14 sati, B 320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 30. 1., 6. 2. i 13. 2. u 14 sati, B 320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 31. 1, 14. 2. i 21. 2. u 18 sati, B 320
   
Akustička fonetika – seminar 31. 1., 6. 2. i 13. 2. u 14 sati, B 317
Metodologija znanstvenog rada 31. 1., 6. 2. i 13. 2. u 16 sati, B 317
Statistika 31. 1., 14. 2. i 21. 2. u 12 sati, D 7
Istraživanje proizvodnje govora 30. 1., 5. 2. i 12. 2. u 14 sati, B 317
Psihoakustika – seminar 30. 1., 6. 2. i 13. 2. u 10 sati, B 318a
Računalna analiza i sinteza govora 2. 2., 9. 2. i 16. 2. u 12 sati, javiti se na mail
Izborni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Fonetika i fonologija 1. 2., 8. 2. i 22. 2. u 9:30, B 312
Fonetska korekcija izgovora 30. 1., 6. 2. i 13. 2. u 14 sati, B 320
Govor i pokret 30. 1., 6. 2. i 13. 2. u 14 sati, B 320
Govorništvo za nastavnike (NM) 31. 1., 7. 2. i 14. 2. u 12 sati, A 209
Istraživanja percepcije govora 30. 1., 6. 2. i 13. 2. u 14 sati, B 320
Koartikulacija 30. 1., 5. 2. i 12. 2. u 14 sati, B 317
Korekcija izgovora 1. 2., 8. 2. i 22. 2. u 9:30, B 312
Neurofonetika 2. 2., 9. 2. i 16. 2. u 10 sati, B 320
Neurolinguistics 30. 1., 6. 2. i 13. 2. u 14 sati, B 320
Neverbalna komunikacija 7. 2., 14. 2. i 21. 2. u 11 sati, A 209
Povijest govorništva 31. 1., 7. 2. i 14. 2. u 10 sati, B 318
Proizvodnja govora (NM) 2. 2., 9. 2. i 16. 2. u 10 sati, B 320
Retorika i stilistika 7. 2., 14. 2. i 21. 2. u 10 sati, B 315
Teorija informacije i komunikacije 2. 2., 9. 2. i 16. 2. u 12 sati, javiti se na mail
Učenje stranog jezika 1. 2., 8. 2. i 15. 2. u 12 sati, B 320
Govorna fluentnost 2. 2., 9. 2. i 16. 2. u 10 sati, B 320