Redovni zimski ispitni rok u akad. god. 2023./2024.

ZIMSKI ROK 29. 1. 2024. – 23. 2. 2024.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 30. 1., 6. 2. i 13. 2., u 12.00, u B320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 29. 1., 5. 2. i 12. 2., u 9.00, u B320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 31. 1., 14. 2. i 21. 2. u 12.30 u B320
Govorna tehnologija 1., 8. i 15. 2. u 12, javiti se na mail
Opća fonetika 30.1. i 13.2. u 14.00 u B-320
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 1. 2. i 15. 2. u 11 h u A-209
Govorništvo 31.1., 14.2. u 10.00 u A-209
Lingvistika govora 30. 1. i 13. 2. u 10 sati u B-320
Slušanje i govor 29.1. i 12.2. u 15.00, B-320
Ortofonija 31. 1. i 14. 2. u 11 h u A-209
Razvoj govora 31.1., 7. 2 i 14.2. u 9 h u B320
Govornička argumentacija 30. 01., 13.02. i 20. 02. B318 u 10 sati
Metodika govorništva 30. 1. i 13. 2. u 10 sati u B-320
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 31.1., 14.2. u 10.00 u A-209
Govorničke vrste 30.1. i 13.2. u 14.00 u B-320
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 1.2., 15.2. u 10.00 u A-209
Audiologija i spaciocepcija 1. i 15. 2. u 12 u Suvagu
Audiotehnika 31.1., 7. 2 i 14.2. u 9 h u B320
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 29.1. i 12.2. u 15.00, B-320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 29.1. i 12.2. u 15.00, B-320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 30.01. i 13.02. u 15 sati, B – 320
Akustička fonetika – seminar 30. 1., 6. 2. i 13. 2., u 14.00, u B317
Metodologija znanstvenog rada 30. 1., 6. 2. i 13. 2., u 16.00, u B317
Statistika 1.2., 14.2. u 10h, D7 i 21.2. u 9h, D7
Istraživanje proizvodnje govora 29. 1., 5. 2. i 12. 2., u 14.00, u B317
Psihoakustika – seminar 30.1. i 13.2. u 14.00 u B-320
Računalna analiza i sinteza govora 1., 8. i 15. 2. u 12, javiti se na mail
Izborni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Fonetika i fonologija 31.1., 7. 2 i 14.2. u 9 h u B320
Fonetska korekcija izgovora 29.1. i 12.2. u 15.00, B-320
Govor i pokret 29.1. i 12.2. u 15.00, B-320
Govorništvo za nastavnike (NM) 30. 01., 13.02. 20.02. u A209 u 12 sati
Koartikulacija 29. 1., 5. 2. i 12. 2., u 14.00, u B317
Neurofonetika 31.01., 7. 02. i 14. 02. u 11:00 sati, B-320
Neverbalna komunikacija 1. 2. i 15. 2. u 10 h u A-209
Povijest govorništva 30.01., 13.02. 20.02. B318 u 11 sati
Proizvodnja govora (NM) 31.01., 7. 02. i 14. 02. u 11:00 sati, B-320
Retorika i stilistika 30. 1. i 13. 2. u 10 sati u B-320
Teorija informacije i komunikacije 1., 8. i 15. 2. u 12, javiti se na mail
Učenje stranog jezika 31. 1., 14. 2. i 21. 2. u 12.30 u B320
Govorna fluentnost 31.01., 7. 02. i 14. 02. u 11:00 sati, B-320
Prozodija riječi i rečenice 30.1. i 13.2. u 14.00 u B-320
Verbotonalna teorija 29.1. i 12.2. u 15.00, B-320