Sveučilišni prijediplomski studij

Informacije o upisu na prijediplomski studij dostupne su na službenim stranicama Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (https://upisi.ffzg.unizg.hr/)

O studiju

Na prijediplomskom studiju fonetike usvajaju se temeljna znanja iz područja akustike govora, artikulacije, transkripcije govora, govorne tehnologije i audiotehnike, ortoepije hrvatskoga jezika, percepcije govora, razvoja govora, kvalitete glasa, prozodijskih sredstava, verbotonalne toerije i  govorništva. Završetkom prijediplomskoga studija studenti postaju sveučilišni prvostupnici fonetike (univ. bacc. phon.) te mogu nastaviti studirati upisom na diplomski studij fonetike ili na neki drugi srodni studij (npr. studij kliničke lingvistike i fonetike).

Program sveučilišnog prijediplomskog studija fonetike

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan sveučilišnog prijediplomskog studija fonetike