Preddiplomski studij

Uvjeti za upis 2019./2020. godine

Za upis preddiplomskog studija fonetike, koji je dvopredmetni studijski program, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

  • Završetak srednje škole;
  • Položena državna matura;
  • Položen razredbeni ispit na Filozofskom fakultetu (Razredbeni postupak).

O studiju

Na preddiplomskom studiju fonetike usvajaju se i primjenjuju temeljna znanja iz područja akustike, artikulacije glasova, analize i sinteze zvuka i govora, fonetske transkripcije govora, standardnoga izgovora, govora općenito, procesa govora i slušanja, govorništva. Studenti se osposobljavaju za primjenu temeljnih fonetskih znanja (akustika, psihoakustika, artikulacija, postupci analize govora, pravilan izgovor) i osnovnih područja primijenjene fonetike (govorništvo, poremećaji slušanja i govora te njihova rehabilitacija). Završetkom preddiplomskoga studija studenti postaju sveučilišni prvostupnici fonetike. Na dvogodišnjem diplomskom studiju studenti mogu birati jedan od triju smjerova: govorništvo, rehabilitaciju slušanja i govora ili znanstveno usmjerenje fonetike.

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan preddiplomskog studija fonetike