Redovni jesenski ispitni rok u akad. god. 2022./2023.

JESENSKI ROK 28. 8. 2023. – 22. 9. 2023.

Obvezni kolegiji JESENSKI ROK 28. 8. 2023. – 22. 9. 2023.
Akustička fonetika 5. 9., 12. 9. i 19. 9. u 12 sati, B 320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 9 sati, B 320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 30. 8., 6. 9. i 13. 9. u 12 sati, B 320
Govorna tehnologija 7. 9., 14. 9. i 21. 9. u 12 sati, javiti se na mail
   
Opća fonetika 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 14 sati, B 320
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 5. 9., 12. 9. i 19. 9. u 10 sati, A 209
Govorništvo 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 10 sati, A 209
Lingvistika govora 29. 8., 5. 9. i 12. 9. u 10 sati, B 315
Slušanje i govor 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 14 sati, B 320
   
Ortofonija 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 10 sati, A 209
Razvoj govora 31. 8., 7. 9. i 14. 9. u 9:30, B 312
   
Govornička argumentacija 5. 9., 12. 9. i 19. 9. u 11 sati, B 318
Metodika govorništva 29. 8., 5. 9. i 12. 9. u 10 sati, B 315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 10 sati, A 209
Govorničke vrste 28. 8,. 4. 9. i 11. 9. u 11 sati, B 318a
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 5. 9., 12. 9. i 19. 9. u 10 sati, A 209
   
Audiologija i spaciocepcija 7. 9., 14. 9. i 21. 9. u 12 sati, Poliklinika SUVAG
Audiotehnika 6. 9., 13. 9. i 20. 9. u 9:30, B 312
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 5. 9., 12. 9. i 19. 9. u 18 sati, B 320
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 14 sati, B 320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 14 sati, B 320
   
Akustička fonetika – seminar 5. 9., 12. 9. i 19. 9. u 14 sati, B 317
Metodologija znanstvenog rada 5. 9., 12. 9. i 19. 9. u 16 sati, B 317
Statistika 5. 9., 12. 9. i 19. 9. u 10 sati, D 2
Istraživanje proizvodnje govora 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 14 sati, B 317
Psihoakustika – seminar 28. 8,. 4. 9. i 11. 9. u 11 sati, B 318a
Računalna analiza i sinteza govora 7. 9., 14. 9. i 21. 9. u 12 sati, javit se na mail
Izborni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Fonetika i fonologija 6. 9., 13. 9. i 20. 9. u 9:30, B 312
Fonetska korekcija izgovora 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 14 sati, B 320
Forenzična fonetika 5. 9., 12. 9. i 19. 9. u 11 sati, A 209
Govorna fluentnost 31. 8., 7. 9. i 14. 9. u 10 sati, B 320
Govor i pokret 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 14 sati, B 320
Govorničke vještine 30. 8., 6. 9. i 13. 9. u 12 sati, B 320
Govorništvo za nastavnike (NM) 5. 9., 12. 9. i 19. 9. u 12 sati, B 315
Istraživanja percepcije govora 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 14 sati, B 320
Koartikulacija 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 14 sati, B 317
Korekcija izgovora 6. 9., 13. 9.i  20. 9. u 9:30, B 312
Neurofonetika 31. 8., 7. 9. i 14. 9. u 10 sati, B 320
Neurolinguistics 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 14 sati, B 320
Neverbalna komunikacija 5. 9., 12. 9. i 19. 9. u 11 sati, A 209
Ortoepija hrvatskoga jezika II 29. 8., 5. 9. i 12. 9. u 10 sati, B 315
Povijest govorništva 5. 9., 12. 9. i 19. 9. u 10 sati, B 318
Proizvodnja govora (NM) 31. 8., 7. 9. i 14. 9. u 10 sati, B 320
Retorika i stilistika 29. 8., 5. 9. i 12. 9. u 10 sati, B 315
Teorija informacije i komunikacije 7. 9., 14. 9. i 21. 9. u 12 sati, javit se na mail
Učenje stranog jezika 30. 8., 6. 9. i 13. 9. u 12 sati, B 320
Verbotonalna teorija 4. 9., 11. 9. i 18. 9. u 14 sati, B 320