Redovni jesenski ispitni rok u akad. god. 2021./2022.

JESENSKI ROK 29. 8. 2022. – 23. 9. 2022.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 30.8., 6. i 13.9.. u 14 u B320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 29.8., 5. i 12.9. u 9 u B320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 31.8., 7.9. i 14.9. u 12 u B320
Govorna tehnologija 1.9., 8.9. i 15.9. u 12, javiti se na mail
   
Opća fonetika 30.8, 6. i 13.9. u 14 u B320
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 6.9., 13.9. i 20.9. u 10 u A-209
Govorništvo 7.9., 14.9. i 21.9. u 10 u A-209
Lingvistika govora 30.8., 6.9 i 13.9. u 10 u B-315
Slušanje i govor 31.8., 7. i 14.9. u 14 u  B-320
   
Ortofonija 7.9., 14.9. i 21.9. u 10 u A-209
Razvoj govora 6.9. i 20.9. u 9:30 u B320; 13.9. u 9:30 u B315
   
Govornička argumentacija 6.9., 13.9. i 20.9. u 11 u B315
Metodika govorništva 30. 8., 6. 9 i 13 .9. u 10 u B-315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 7.9., 14.9. i 21.9. u 10 u A-209
Govorničke vrste 30.8, 6. i 13.9. u 12 u B-303
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 6.9. , 13.9. i 20.9. u 11 u A-209
   
Audiologija i spaciocepcija 7.9., 14.9. i 21.9. u 12, Poliklinika SUVAG
Audiotehnika 6.9. i 20.9. u 9:30 u B320; 13.9. u 9:30 u B315
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 30.8., 6.9. i 13.9. u 14 u B-315
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 31.8., 7. i 14.9. u 14 u  B-320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 31.8., 7. i 14.9. u 14 u B-320
   
Akustička fonetika – seminar 30.8., 6. i 13.9. u 14 u B317
Metodologija znanstvenog rada 30.8., 6. i 13.9.. u 16 u B317
Statistika 6.9., 13.9. i 20.9. u 13 u D2
Istraživanje proizvodnje govora 29.8., 5. i 12.9. u 9 u B320
Psihoakustika – seminar 30.8, 6. i 13.9. u 12 u B-303
Računalna analiza i sinteza govora 1.9., 8.9. i 15.9. u 12, javiti se na mail
   
Izborni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Fonetika i fonologija 6.9. i 20.9. u 9:30 u B320; 13.9. u 9:30 u B315
Fonetska korekcija izgovora 31.8., 7. i 14.9. u 14 u B-320
Forenzična fonetika 7.9., 14.9. i 21.9. u 10 u A-209
Govorna fluentnost 7.9., 13.9. i 21.9. u 10 u B-320
Govor i pokret 31.8., 7. i 14.9. u 14 u  B-320
Govor masovnih medija 7.9., 14.9. i 21.9. u 10 u A-209
Govorničke vještine 6.9., 13.9. i 20.9. u 13 u B315
Govorništvo za nastavnike (NM) 6.9., 13.9. i 20.9. u 12 u B315
Istraživanja percepcije govora 31.8., 7. i 14.9. u 14 u B-320
Koartikulacija 29.8., 5. i 12.9. u 14 sati u B317
Korekcija izgovora 6.9. i 20.9. u 9:30 u B320; 13.9. u 9:30 u B315
Neurofonetika 7.9., 13.9. i 21.9. u 10 u B-320
Neurolinguistics 31.8., 7. i 14.9., u 14 u  B-320
Neverbalna komunikacija 6.9., 13.9. i 20.9. u 11 u A-209
Ortoepija hrvatskoga jezika II 30.8., 6.9 i 13.9. u 10 sati u B-315
Povijest govorništva 6.9., 13.9. i 20.9. u 10 u B315
Proizvodnja govora (NM) 7.9., 13.9. i 21.9. u 10.00 u B-320
Research into speech perception 31.8., 7. i 14.9. u 14 u B-320
Retorika i stilistika 30.8., 6.9 i 13.9. u 10 u B-315
Teorija informacije i komunikacije 1.9., 8.9. i 15.9. u 12, javiti se na mail
Učenje stranog jezika 31.8., 7.9. i 14.9. u 12 u B320
Verbotonalna teorija 6.9. i 20.9. u 9:30 u B320; 13.9. u 9:30 u B315