REHABILITACIJA SLUŠANJA I GOVORA - zimski semestar

I. godina

Obavezni kolegiji

Nastavnik Kolegij Nastava P S V ECTS
dr. sc. Arnalda Dobrić
(dr.sc. Nađa Runjić)
Audiologija i spaciocepcijaPET 13.15-16.45 u Poliklinici SUVAG2 - 25
dr. sc. Diana TomićAudiotehnikaPON 14-15.30 u B 320
ČET 11-12.30 u B 320
2 - 25

Izborni kolegiji

Nastavnik Kolegij Nastava P S V ECTS
dr. sc. Gabrijela KišičekGovornička argumentacijaPON 10.15-11.45 u B320
UTO 11-12.30 u A209
2 - 26
dr. sc. Gordana Varošanec-ŠkarićMetodika rada na govoru
u elektroničkim medijima
SRI 11-14 u B3202 - 25
dr. sc. Jelena Vlašić DuićMetodika govorništvaPET 8.45-11.45 u B3202 - 25
dr. sc. Marko LikerMetodologija znanstvenog radaSRI 14-15.30 u B3201 1 -3
dr. sc. Marko LikerAkustička fonetika - seminarČET 17-18.30 u B315- 2 -5
dr. sc. Marko LikerIstraživanje proizvodnje govoraP+S: UTO 14-16.15 u B315
V: SRI 10.15-11 u B315
1 2 15
dr. sc. Mirjana TonkovićStatistikaPON 8.45-10.15 u B320
UTO 11-12.30 u A125
2 - 25
dr. sc. Anita Skelin HorvatJezici, kulture i identiteti mladihP: PON 16.15-17.45 u A113
S: PON 17.45-18.30
2 1 -5