III. godina - ljetni semestar

Obavezni kolegiji

Nastavnik Kolegij Nastava P S V ECTS
dr. sc. Arnalda Dobrić
(dr. sc. Vesna Mildner)
SLUŠANJE I GOVOR
Uvjet: Položeni ispiti iz Artikulacijske fonetike
+ Govorne vježbe i Akustičke fonetike)
P: PON 9.30-11 u A209
V: SRI 9.30-11 u A209
Ostale vježbe prema dogovoru.
2 - 26
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(dr. sc. Iva Bašić)
GOVORNIŠTVO
Uvjet: Opća fonetika
P: UTO 12.30-14 u A209
S: ČET 14-15.30 u A209
2 - 26
dr. sc. Jelena Vlašić DuićLINGVISTIKA GOVORAP: UTO 11-12.30 u A209
P: ČET 9.30-11 u A209
4 - -5

NAPOMENA: Slušanje i govor, Govorništvo i Lingvistika govora obvezni su kolegiji na Preddiplomskom studiju fonetike.
Student može birati semestar (4. ili 6.) u kojem će slušati pojedini kolegij


Izborni kolegij (Upisati barem jedan izborni predmet)*

Nastavnik Kolegij Nastava P S V ECTS
dr. sc. Arnalda DobrićGovor i pokretP+S: SRI 11.45-14 u B3202 1 -4
dr. sc. Marko LikerKoartikulacija
Uvjet: Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe
P+S: ČET 15.30-17 u A209 1 1 -3
dr. sc. Ana Vidović ZorićNeurofonetikaP: UTO 14-15.30 u A209
S: PET 8.45-10.15 u A209
2 2 -5
dr. sc. Diana TomićFonetika i fonologijaP: PON 14-15.30 u D1 2 - -3
dr. sc. Vlasta ErdeljacPovijest lingvističkih teorija
Uvjet: Opća lingvistika
P+S: ČET 15.30-17.45 u A1132 1 -5
(dr. sc. Arnalda Dobrić)Fonetska korekcija izgovoraP: PON 11-11.45 u B320
V1: UTO 9.30-10.15 u B320
V2: UTO 10.15-11 u B320
1 - 14

*Od 1. do 6. semestra treba skupiti najmanje 27 ECTS bodova, a to je otprilike 1-2 izborna predmeta po semestru

NAPOMENA: Studentima koji na diplomskom studiju namjeravaju upisati smjer Rehabilitacija slušanja i govora
preporučujemo da odaberu izborni kolegij Fonetska korekcija izgovora.