Ines Carović

Ines Carović

Dr. sc. Ines Carović, doc.
Ured:  B 319
tel: 4092 098
icarovic@ffzg.unizg.hr
Konzultacije: utorkom od 12:30 do 13:15 i od 15:30 do 16 i prema dogovoru e-poštom
Bibliografija

Ines Carović rođena je 19. travnja 1983. u Čakovcu. Osnovnu školu završila je u Maloj Subotici, a Opću gimnaziju u Čakovcu. Obranivši diplomski rad pod naslovom Homonimi u hrvatskome jeziku: najčešći parovi i nizovi, 2007. godine, završila je studij hrvatskoga jezika i književnosti te fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. radi na Odsjeku za fonetiku kao znanstveni novak (Artikulacijska fonetika, Fonetska transkripcija, Učenje stranoga jezika, Neurofonetika, Govorništvo za nastavnike) te je iste godine započela poslijediplomski znanstveni studij lingvistike (usmjerenje: fonetika). Doktorirala je 2014. godine s temom doktorske disertacije: Ultrazvučno istraživanje artikulacije i koartikulacije hrvatskih vokala. Surađivala je na projektu Produkcija i percepcija govora, na projektu izrade Hrvatskog opisnog okvira referentne razine B1 te na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na projektu Jednosvezačni normativni rječnik hrvatskog jezika. Trenutno radi na projektu Hrvatske zaklade za znanost Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje (KROKO). Za svoj je rad primila nekoliko nagrada: Rektorovu nagradu, Nagradu Franjo Marković, Nagradu Najstudent Međimurja i Nagradu Zaklade Prof. Zlata Bartl. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2019. je izabrana u zvanje docenta. Članica je Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Međunarodnog fonetskog društva. Aktivno je sudjelovala na 20-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Objavila je 20 znanstvenih i stručnih radova. Kao govorni trener surađuje na predstavama u kazalištima, televiziji i na različitim govorničkim radionicama za govorne profesionalne i neprofesionalce.