Studentski predstavnici

Studentski predstavnici za akademsku 2020./2021.

Preddiplomski studij:

 1. godina:
  – predstavnica: Marta Keča (marta.keca@gmail.com)
  – zamjenik: Matija Bedić (mbedic@m.ffzg.hr)
 2. godina:
  – predstavnica: Petra Jelić (jelicpe@gmail.com)
  – zamjenica: Nika Pulig (npulig@m.ffzg.hr)
 3. godina:
  – predstavnica: Lucija Primorac (lprimora@m.ffzg.hr)
  – zamjenica: Lucija Ana Ivković (vrdolucija@hotmail.com)

Diplomski studij:

 1. godina:
  – predstavnica: Dora Vuković (dora.vukovic99@gmail.com)
  – zamjenica: Karolina Tretinjak (ktretinj@ffzg.hr)
 2. godina:
  – predstavnica: Veronika Štefanko (veronikastefanko2711@gmail.com)
  – zamjenica: Nina Nodilo (nina.nodilo@gmail.com)