Studentski predstavnici

Studentski predstavnici za akademsku godinu 2019./2020.

Preddiplomski studij:

 1. godina:
  – predstavnik Fran Colnago (fcolnago@ffzg.hr)
  – zamjenica Petra Jelić (jelicpe@gmail.com)
 2. godina:
  – predstavnica Lucija Primorac (lucprimorac@gmail.com)
  – zamjenik Lucija Ana Ivković (vrdolucija@hotmail.com)
 3. godina:
  – predstavnica Dora Vuković (dovukovic@ffzg.hr)
  – zamjenica Karolina Tretinjak (tretinjakkarolina@gmail.com)

Diplomski studij:

 1. godina:
  – predstavnica  Veronika Štefanko (veronikastefanko2711@gmail.com)
  – zamjenica Nina Nodilo (nina.nodilo@gmail.com)
 2. godina:
  – predstavnica Natalija Žanpera (natalija.tunjic@gmail.com)
  – zamjenica Daria Granić (daria.granic@gmail.com)