Gordana Varošanec – Škarić

Gordana Varošanec - Škarić

Dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, prof.
Ured: B 314
tel: 4092 374
gvarosan@ffzg.unizg.hr
Konzultacije: zimski semestar - petkom od 13:15 do 14:45 h, ljetni semestar - utorkom od 14  do 15:30 h

Bibliografija

Dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, redovita je profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirala je smjer dramaturgije na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu. Također je diplomirala komparativnu književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stekla naziv profesora komparativne književnosti i fonetike. Magistrirala je 1993. na Zajedničkom postdiplomskom studiju informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na smjeru komunikologije. Doktorat znanosti stekla je na Filozofskom fakultetu Sv. u Zagrebu 1998. iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje (Zvučne osobine ugode glasa).

Na Odsjeku za fonetiku predaje kolegije na prediplomskom i diplomskom studiju Ortofonija, Govor masovnih medija, Scenski govor, Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima, Govorništvo, Metodika fonetske njege glasa i izgovora. Osmislila je i predavala i niz drugih predmeta na matičnom Odsjeku za fonetiku (npr. Ortoepija hrvatskoga jezika I. i govorne vježbe, Neverbalna komunikacija) te na drugim fakultetima u Hrvatskoj (Sv. u Dubrovniku (Kultura govora), ADU (Fonetika), itd.). Na doktorskom studiju iz lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od akad. g. 2006./7. predavala je izborni predmet Forenzična fonetika, a na istom doktorskom studiju od 2012. predaje obvezni predmet Retorika znanosti. Na DOS informacijskih znanosti predavala je do 2016. Govor masovnih medija i Neverbalnu komunikaciju.

Do sada je objavila nekoliko znanstvenih knjiga i udžbenika relevantnih za područje estetske i akustičke fonetike, njege glasa (Timbar; Fonetska njega glasa i izgovora), forenzične fonetike (Forenzična fonetika) te brojne znanstvene radove. Sudjelovala je na više od 30 znanstvenih konferencija, od čega je na nekoliko bila uvodni plenarni predavač.

Od 1986. surađivala je na projektu “Priručnik standardne hrvatske prozodije” na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Samostalno je vodila tri znanstvena projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te sedam potpora (Sveučilište u Zagrebu) iz područja forenzične fonetike. Od 1998. do 2003. bila je članica međunarodnoga bilateralnoga znanstveno istraživačkog projekta, a od 2018. međunarodnog projekta EU. Bila je i voditeljica projekta VOC-COM, koji je financiran iz sredstava EU.

Pod njezinim mentorstvom do sada je uspješno obranjeno oko 30 diplomskih radova i magisterija te  šest doktorskih radova. Dobitnica je godišnje nagrade za znanstvenu izvrsnost 2011. godine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za knjigu Fonetska njega glasa i izgovora.

Bila je pročelnica Odsjeka za fonetiku (2002-2004) te voditeljica Odjela za fonetiku HFD-a u dva mandata od 2001.-2009. Dugogodišnja je članica predsjedništva Hrvatskoga filološkoga društva. Članica je međunarodnih znanstveno-stručnih organizacija (International Association of Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA). Bila je članica Fakultetskoga vijeća u više mandata, Matičnoga odbora za polje filologije RH (2013. – 2017.), trenutačno je članica Nacionalnoga vijeća za područje jezikoslovlja (od 2016.) te od 2017. i članica Područnoga znanstvenog vijeća za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. glavna je urednica znanstvenoga časopisa Govor. Organizirala je nekoliko znanstvenih konferencija s međunarodnim sudjelovanjem te je bila predsjednica programskoga odbora znanstvenih konferencija Istraživanja govora, višekratno međunarodne konferencije o retorici Days of Ivo Škarić te međunarodne konferencije IAPFA (2017).