Jelena Vlašić Duić

Jelena Vlašić Duić

Dr. sc. Jelena Vlašić Duić, izv. prof.
Ured: B 318-a
tel: 4092 296
jvduic@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru, jvduic@ffzg.hr

Bibliografija

Dr. sc. Jelena Vlašić Duić izvanredna je profesorica na Odsjeku za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rođena je 1973. godine u Splitu. Osnovnu školu završila je u Veloj Luci, a gimnaziju i srednju glazbenu školu u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla zvanje profesorice fonetike i profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Magistrirala je 2003. obranivši rad Verbalni humor u zbirci „Libro Dubaja Marusa“ Šime Vučetića, a doktorirala 2009. godine radom Govor u hrvatskome filmu. Od 2000. godine kao asistentica sudjelovala u izvođenju nastave na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2000. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu MZOŠ-a Govorna stilistika u pjesničkoj i političkoj komunikaciji. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2009, a u zvanje izvanredne profesorice 2018. godine. Nositeljica je i izvoditeljica kolegija Lingvistika govora, Metodika govorništva, Ortoepija hrvatskoga jezika II i Retorika i stilistika na Odsjeku za fonetiku te kolegija Dikcija na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Na Poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju primijenjene kroatistike predaje kolegij Govorna i pisana komunikacija. Kao vanjska suradnica (fonetičarka) radila je na RTL-televiziji i u Službi za jezik i govor HRT-u. Članica je Savjeta za jezik i govor HRT-a te Sektorskoga vijeća Filologija MZO-a. Voditeljica je mnogih govorničkih i medijskih radionica te održava individualne vježbe za profesionalne govornike. Izlagala je na tridesetak znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu te objavila knjigu i tridesetak znanstvenih i stručnih radova iz fonetike, retorike, pravogovora, medijskoga govora i stilistike. Održala je niz pozvanih predavanja (u Matici hrvatskoj, Zagrebačkom lingvističkom krugu, Hrvatskom filološkom društvu, Agenciji za odgoj i obrazovanje itd.) te plenarno predavanje (na znanstvenom skupu Obdobja, Ljubljana). Sudjelovala je kao predavačica na Govorničkoj školi Ivo Škarić te na Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture. Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku te uredništva časopisa Govor.