Diana Tomić

Diana Tomić (fotografirao Ratko Mavar)

Dr. sc. Diana Tomić, doc.
Ured: B 312
tel: 4092 097
dtomic@ffzg.hr
Konzultacije:
- U zimskom semestru: srijedom od 8:30 do 9:30 uz prethodnu najavu e-poštom
- U ljetnom semestru: srijedom od 9:30 do 10:30 uz prethodnu najavu e-poštom
Online konzultacije održavaju se putem poveznice https://meet.google.com/meh-dipt-fmq uz prethodnu najavu i dogovor termina.

Bibliografija

Diana Tomić završava studij fonetike i engleskog jezika i književnosti 2006. godine obranivši diplomski rad pod naslovom “Vokalski prostor djece s umjetnom pužnicom”. Od 2007. do 2013. studira na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike (smjer fonetika). Studij završava 17.10.2013. obranivši doktorski rad pod naslovom “Odnos fonetskoga i fonološkoga razvoja glasa /r/ kod djece u dobi od 3 do 7 godina”. Od 1. lipnja 2007. radi kao znanstvena novakinja na projektu “Neurolingvistički aspekti bilingvizma”, a na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu asistentica sudjeluje u izvođenju nastave od ak.god. 2007./2008. 2014. izabrana je u zvanje znanstvene suradnice a 2017. u znanstveno-nastavno zvanje docentice te na Odsjeku za fonetiku sudjeluje u nastavi na različitim kolegijima.

Kao vanjski suradnik sudjelovala je u nastavi na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Agronomskom te Kineziološkom fakultetu na kojem je nositeljica nekoliko kolegija. Od 2008. do 2010. bila je članica Vijeća Filozofskog fakulteta iz redova suradničkih zvanja. Od 2012. članica je Predsjedništva Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva a od 2016. i voditeljica. Aktivno je sudjelovala u radu brojnih međunarodnih i domaćih konferencija, kao i u organizaciji nekih od njih (Clinical Linguistics and Phonetics (2008), Istraživanja govora i Dani Ive Škarića. Recenzira znanstvene radove za domaće i inozemne časopise te knjige za domaće izdavače. Sudjelovala je u radu znanstvenih (Neurolingvistički aspekti višejezičnosti) i stručnih projekata (VOC.COM, ProGovori). Znanstveni interes usmjeren je na razvoj govora s jedne strane i retoričku pedagogiju s druge.