Ines Carović

Ines Carović

Dr. sc. Ines Carović, doc.
Soba B319
icarovic@ffzg.hr
tel: 4092 098

Bibliografija

Ines Carović rođena je 19. travnja 1983. u Čakovcu. Osnovnu školu završila je u Maloj Subotici, a Opću gimnaziju u Čakovcu. Obranivši diplomski rad pod naslovom Homonimi u hrvatskome jeziku: najčešći parovi i nizovi, 2007. godine, završila je studij hrvatskoga jezika i književnosti te fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. je na poslijediplomskom znanstvenom studiju lingvistike (usmjerenje: fonetika). Temu doktorske disertacije je obranila 2013. Od 2009. do 2013. radila je na projektu izrade Hrvatskog opisnog okvira referentne razine B1. Za svoj je rad primila nekoliko nagrada: Rektorovu nagradu, Nagradu Franjo Marković, Nagradu Najstudent Međimurja i Nagradu Zaklade Prof. Zlata Bartl. Od 2007. je radila kao znanstveni novak na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na projektu Jednosvezačni normativni rječnik hrvatskog jezika. Od 1. veljače 2008. radi kao znanstvena novakinja na projektu Produkcija i percepcija govora. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi kao asistent i sudjeluje u izvođenju nastave od akademske godine 2007/2008. Objavila je 9 znanstvenih i 6 stručnih radova. Aktivno je sudjelovala na preko 12 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.