Vesna Mildner

Prof. emerita Vesna Mildner
Ured: B 312
tel: 4092 097
vmildner@ffzg.hr
Konzultacije: SRI 11-12.30

Bibliografija

Dr. sc. Vesna Mildner redovita je profesorica u trajnom zvanju i predstojnica Katedre za primijenjenu fonetiku na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područja rada obuhvaćaju razvoj govora, bilingvizam, neurolingvistiku, percepciju govora, slušne poremećaje i fonetsku korekciju. Sudjelovala je u 12 znanstvenih projekata u Hrvatskoj i SAD te surađuje sa znanstvenicima iz Australije, Kanade, Norveške, SAD i UK. Bila je glavni je istraživač na projektu Neurolingvistički aspekti bilingvizma (2002. – 2014.) . Trenutno je suradnica na projektima Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje (KROKO) HRZZ-a i Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji financira Europski socijalni fond. Objavila je 2 knjige, uredila nekoliko knjiga te zbornika radova i sažetaka, objavila 80-tak znanstvenih i stručnih članaka te poglavlja u međunarodnim i hrvatskim časopisima, zbornicima i knjigama, 40-tak sažetaka radova, te nekoliko prikaza knjiga i uvodnika u hrvatskim i međunarodnim časopisima. Održala je tridesetak pozvanih predavanja u Hrvatskoj te Austriji, Brazilu, Francuskoj, Italiji, Kanadi, Kini, Mađarskoj, Njemačkoj i Sloveniji; gostovala kao istraživač/predavač na sveučilištima u Brazilu i Kanadi, sudjelovala s izlaganjima na 70-ak međunarodnih konferencija; organizirala 20-tak međunarodnih i domaćih skupova. U uredništvu je domaćih i jednog stranog časopisa te jednog on-line časopisa (2007. – 2015.), bila je glavna urednica časopisa Strani jezici (2000. – 2004.) i Govor (2010. – 2015.). Recenzira knjige i članke za domaće i strane izdavače. Mentorica je stotinjak diplomskih/magistarskih radova, 6 disertacija na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Ljubljani, te studentskih radova koji su dobili Rektorovu nagradu i Nagradu Filozofskog fakulteta. Članica je hrvatskih i međunarodnih udruga te predsjednica International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA). Članica je dvaju etičkih povjerenstava na FF-u i Izdavačkog savjeta FF Pressa.