Elenmari Pletikos Olof

Dr. sc. Elenmari Pletikos Olof

Dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.
Ured: B 318-a
tel: 4092 296
epletiko@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru e-poštom

Bibliografija

Dr. sc. Elenmari Pletikos Olof docentica je na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rođena je 1974. godine u Puli, gdje je završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Diplomirala je 1999. godine fonetiku i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši diplomski rad pod nazivom “Razlikovanje glasnika č i ć u hrvatskom govoru”. Na istom fakultetu doktorirala je 2008. godine na području humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika s disertacijom “Akustički opis hrvatske prozodije riječi”. Za vrijeme diplomskog i poslijediplomskog studija dobila je nekoliko stipendija te bila na stručnom i znanstvenom usavršavanju u inozemstvu: jedan semestar na Odsjeku za germanistiku Sveučilišta u Salzburgu u Austiji (CEEPUS, 1995/96), jednu godinu na Institutu za strojnu obradu govora Sveučilišta u Stuttgartu u Njemačkoj (DAAD, 2002/03) te jedan semestar kao stipendistica Američke vlade Junior Faculty Development Program na University of Iowa u Iowa Cityju u SAD-u (JFDP, 2007/2008).

Od 2000. do 2009. godine radila je kao znanstvena novakinja na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Hrvatska standardna prozodija riječi te kao asistentica na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice izabrana je 2009. godine. U tekućoj godini izvodi kolegije Opća fonetika, Govorničke vrste i Psihoakustika. Objavila je oko 30 znanstvenih i stručnih radova s područja fonetike i retorike. Radila je kao vanjska suradnica u “Službi za jezik i govor” Hrvatske televizije govorne vježbe s novinarima, voditeljima i spikerima. Vodila je više od dvadeset sedmodnevnih radionica za srednjoškolce u okviru Govorničke škole “Ivo Škarić”. Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog čitateljskog društva te članica uredništva časopisa Govor.