Znanstveno usmjerenje fonetike – zimski semestar 2018./2019.

I. godina

obavezni kolegiji
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Vesna Mildner METODOLOGIJA ZNANSTVENOG RADA ČET 9.30-11 u B320
1 1 −
3
dr. sc. Marko Liker
(dr. sc. Jelena Vlašić Duić)
AKUSTIČKA FONETIKA – SEMINAR
Uvjet: Položen ispit iz Akustičke fonetike
ČET 17-18.30 u B 315
− 2 −
5
dr. sc. Mirjana Tonković STATISTIKA PON 8.45-10.15 u B320
UTO 11-12.30 u A125
2 − 2
5

Izborni kolegiji (upisati barem JEDAN izborni PREDMET)
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Vesna Mildner Research into speech perception PON 14.45-16.15 u B320
1 1 −
5
dr. sc. Vesna Mildner Istraživanja percepcije govora PON 16.15-17.45 u B320
− 2 −
3
dr. sc. Diana Tomić Korekcija izgovora SRI 14.45-17 u B320
1 − 2
3
dr. sc. Vesna Mildner
(dr.sc. Nađa Runjić)
Audiologija i spaciocepcija PET 13.15-16.45 u Poliklinici SUVAG
2 − 2
5
dr.sc. Diana Tomić Audiotehnika PON 13.15-14.45 u B320
SRI 17-18.30 u B320
2 − 2
5
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima SRI 11-14 u B320
2 − 2
5
dr. sc. Jelena Vlašić Duić Metodika govorništva PET 8-11 u B320
2 − 2
5
dr.sc. Gabrijela Kišiček Govornička argumentacija PON 10.15-11.45 u B320
UTO 11-12.30 u A209
− 4 −
6
dr.sc. Milorad Pupovac Jezici, kulture i identiteti mladih SRI 15.30-17.45 u A223
2 1 −
5

II. godina

obavezni kolegiji
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Marko Liker ISTRAŽIVANJE PROIZVODNJE GOVORA P+S: UTO 14-16.15 u B 315
V: SRI 10.15-11 u B 315
1 2 1
5

Izborni kolegiji (upisati barem dva izborna predmeta)
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Vesna Mildner Research into speech perception PON 14.45-16.15 u B320
1 1 −
5
dr. sc. Vesna Mildner Istraživanja percepcije govora PON 16.15-17.45 u B320
− 2 −
3
dr. sc. Diana Tomić Korekcija izgovora SRI 14.45-17 u B320
1 − 2
3
dr. sc. Vesna Mildner
(dr.sc. Nađa Runjić)
Audiologija i spaciocepcija PET 13.15-16.45 u Poliklinici SUVAG
2 − 2
5
dr.sc. Diana Tomić Audiotehnika PON 13.15-14.45 u B320
SRI 17-18.30 u B320
2 − 2
5
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima SRI 11-14 u B320
2 − 2
5
dr. sc. Jelena Vlašić Duić Metodika govorništva PET 8-11 u B320
2 − 2
5
dr.sc. Gabrijela Kišiček Govornička argumentacija PON 10.15-11.45 u B320
UTO 11-12.30 u A209
− 4 −
6
dr.sc. Milorad Pupovac Jezici, kulture i identiteti mladih SRI 15.30-17.45 u A223
2 1 −
5