Znanstveno usmjerenje fonetike – zimski semestar

I. godina

obavezni kolegiji
nastavnikkolegijnastavaP S VECTS
dr. sc. Vesna MildnerMETODOLOGIJA ZNANSTVENOG RADAČET 9.30-11 u B3201 1 −3
dr. sc. Marko Liker
(dr. sc. Jelena Vlašić Duić)
AKUSTIČKA FONETIKA - SEMINAR
ČET 17-18.30 u B 315− 2 −5
dr. sc. Mirjana TonkovićSTATISTIKAPON 8.45-10.15 u B320
UTO 11-12.30 u A125
2 − 25

Izborni kolegiji (upisati barem jedan izborni predmet):
nastavnikkolegijnastavaP S VECTS
dr. sc. Vesna MildnerResearch into speech perceptionPON 14.45-16.15 u B3201 1 −5
dr. sc. Vesna MildnerIstraživanja percepcije govoraPON 16.15-17.45 u B320− 2 −3
dr. sc. Diana TomićKorekcija izgovoraSRI 14-16.15 u B3201 − 23
dr. sc. Vesna Mildner
(dr.sc. Nađa Runjić)
Audiologija i spaciocepcijaPET 13.15-16.45 u Poliklinici SUVAG2 − 25
dr.sc. Diana TomićAudiotehnikaUTO 9.30-11 u B 320
ČET 11-12.30 u B 320
2 − 25
dr. sc. Gordana Varošanec-ŠkarićMetodika rada na govoru u elektroničkim medijimaSRI 11-14 u B3202 − 25
dr. sc. Jelena Vlašić DuićMetodika govorništvaPET 8.45-11.45 u B 3202 − 25
dr. sc. Gabrijela KišičekGovornička argumentacija PON 10.15-11.45 u B 320
UTO 11-12.30 u A 209
− 4 −6
dr.sc. Milorad PupovacJezici, kulture i identiteti mladihČET 15.30-17.45 u A1132 1 −5

II. godina

obavezni kolegiji
nastavnikkolegijnastavaP S VECTS
dr. sc. Marko LikerISTRAŽIVANJE PROIZVODNJE GOVORAP+S: UTO 14-16.15 u B315
V: SRI 10.15-11 u B315
1 2 15

Izborni kolegiji (upisati barem dva izborna predmeta)
nastavnikkolegijnastavaP S VECTS
dr. sc. Vesna MildnerResearch into speech perceptionPON 14.45-16.15 u B3201 1 −5
dr. sc. Vesna MildnerIstraživanja percepcije govoraPON 16.15-17.45 u B320− 2 −3
dr. sc. Diana TomićKorekcija izgovoraSRI 14-16.15 u B3201 − 23
dr. sc. Gordana Varošanec-ŠkarićMetodika rada na govoru u elektroničkim medijimaSRI 11-14 u B3202 − 25
dr. sc. Jelena Vlašić DuićMetodika govorništvaPET 8.45-11.45 u B 3202 − 25
dr. sc. Gabrijela KišičekGovornička argumentacija PON 10.15-11.45 u B 320
UTO 11-12.30 u A 209
− 4 −6
dr. sc. Vesna Mildner
(dr.sc. Nađa Runjić)
Audiologija i spaciocepcijaPET 13.15-16.45 u Poliklinici SUVAG2 − 25
dr.sc. Diana TomićAudiotehnikaUTO 9.30-11 u B 320
ČET 11-12.30 u B 320
2 − 25
dr.sc. Milorad PupovacJezici, kulture i identiteti mladihČET 15.30-17.45 u A1132 1 −5