I. – Raspored nastave za zimski semestar ak. god. 2018./2019.

obavezni kolegiji
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Marko Liker
(dr. sc. Arnalda Dobrić)
AKUSTIČKA FONETIKA P: PON 15.30-17 u A209
P: ČET 14-15.30 u A209
4 − − 6
dr. sc. Marko Liker
(dr. sc. Ines Carović, dr. sc. Ana Vidović Zorić)
ARTIKULACIJSKA FONETIKA + GOVORNE VJEŽBE P: UTO 9.30-11.00 u A209
1. grupa (artikulacijske vježbe) UTO 13.15-14 u B320
2. grupa (artikulacijske vježbe) UTO 14-14.45 u B320
3. grupa (artikulacijske vježbe) UTO 14.45-15.30 u B320
1. grupa (govorne vježbe) SRI 8.45-9.30 u B320
2. grupa (govorne vježbe) SRI 9.30-10.15 u B320
3. grupa (govorne vježbe) SRI 10.15-11 u B320
2 − 2
6
STRANI JEZIK STRUKE – Engleski jezik za akademske potrebe 1
VIDI oglasnu ploču Centra za strane jezike na III. B katu – sjever u vezi rasporeda!
− − 2 2

 

Izborni kolegiji (upisati barem jedan izborni predmet)
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Vesna Mildner
(dr. sc. Ines Carović)
Učenje stranog jezika P: UTO 17-18.30 u D I
2 − −
3
dr. sc. Nikolaj Lazić Teorija informacije i komunikacije P: ČET 15.30-17 u D I
2 − −
3
dr. sc. Jelena Vlašić Duić Retorika i stilisitika P: UTO 11-13.15 u B320
1 2 −
4
dr. sc. Vlasta Erdeljac Opća lingvistika P: PON 12.30-14 u A113
1. grupa (seminar) PET 14.45-16.15 u A113
2. grupa (seminar) PET 16.15-17.45 u A113
2 2 −
5
dr. sc. Milorad Pupovac Uvod u primijenjenu lingvistiku SRI 18.30-20 u A113
2 − −
3
dr. sc. Milorad Pupovac Etika govorenja P: UTO 8-9.30 u A113
S: PON 14-14.45 u A113
S: UTO 14.45-15.30 u A113
2 2 −
5
dr. sc. Ida Raffaelli Temelji kognitivne lingvistike P: PON 11-12.30 u A113
1. grupa (seminar): ČET 9.30-10.15 u A113
2. grupa (seminar): ČET 10.15-11 u A113
2 2 −
5