Izvanredni ispitni rok 19. – 30. travnja 2021.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 19. 4. u 14, online Omega
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 19. 4. u 10, online Omega
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 20. 4. u 16, online
Govorna tehnologija 29. 4. u 12, online
   
Opća fonetika 28. 4. u 9, online
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 21. 4. u 10, online, obavezna najava mailom radi raspoređivanja u skupine
Govorništvo 20. 4. u 12:30, A209, uživo
Lingvistika govora 20. 4. u 10, online
Slušanje i govor 20. 4. u 9, online
   
Ortofonija 20. 4. u 12:30, A209, uživo
Razvoj govora 20. 4. u 9:30, online
   
Govornička argumentacija 20. 4. u 11, B-318, uživo
Metodika govorništva 20. 4. u 10, online
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 20. 4. u 12:30, A209, uživo
Govorničke vrste 28. 4. u 9, online
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 20. 4. u 12:30, A209, uživo
   
Audiologija i spaciocepcija 21. 4. u 12, online
Audiotehnika 20. 4. u 9:30, online
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 20. 4. u 9, online
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 20. 4. u 9, online
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 20. 4. u 9, online ili po dogovoru
   
Akustička fonetika – seminar 19. 4. u 14, online Omega
Metodologija znanstvenog rada 19. 4. u 10, online Omega
Statistika 26. 4. u 12, online
Istraživanje proizvodnje govora 19. 4. u 10, online Omega
Psihoakustika – seminar 28. 4. u 9, online
Računalna analiza i sinteza govora 29. 4. u 12, online
   
Izborni kolegiji  
Fonetika i fonologija 20. 4. u 9:30, online
Fonetska korekcija izgovora 20. 4. u 9:30, online
Govor i pokret 20. 4. u 9, online
Govor masovnih medija 20. 4. u 12:30, A209, uživo
Govorništvo za nastavnike (NM) 20. 4. u 11, B-318, uživo
Istraživanja percepcije govora 20. 4. u 9, online
Koartikulacija 19. 4. u 16, online Omega
Korekcija izgovora 20. 4. u 9:30, online
Neurofonetika 21. 4. u  14, B-320, uživo
Neurolinguistics 20. 4. u 9, online
Neverbalna komunikacija 21. 4. u 10, online, obavezna najava mailom radi raspoređivanja u skupine
Ortoepija hrvatskoga jezika II 20. 4. u 10, online
Povijest govorništva 20. 4. u 11, B-318, uživo
Proizvodnja govora (NM) 21. 4. u  14, B-320, uživo
Prozodija riječi i rečenice 28. 4. u 9, online
Psihoakustika 28. 4. u 9, online
Research into speech perception 20. 4. u 9, online
Retorika i stilistika 20. 4. u 10, online
Teorija informacije i komunikacije 29. 4. u 12, online
Učenje stranog jezika 20. 4. u 16, online