Izvanredni ispitni rok u akad. god. 2020./2021.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 30.11. u 8, B-315 (uživo)
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 30.11. u 8, B-315 (uživo)
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 8.12. u 12, online Omega
Govorna tehnologija 1.12. u 12, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom predmetnom nastavniku.
Opća fonetika 10.12. u 10, B-320 (pismeni) online usmeni
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 2.12. u 11, B-315 (uživo)
Govorništvo 4.12. u 13.30, B-320 (uživo)
Lingvistika govora 1.12. u 9, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom predmetnoj nastavnici.
Slušanje i govor 7.12. u 10, online. Studenti su se obvezni javiti mailom do petka, 4.12.2020. u 10.00.
Ortofonija 4.12. u 13.30, B-320 (uživo)
Razvoj govora 1.12. u 13:30, B-312. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom nastavnici (dtomic@ffzg.hr).
Govornička argumentacija 8.12. u 14, online Omega. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom nastavnici.
Metodika govorništva 1.12. u 9, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom predmetnoj nastavnici.
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 4.12. u 13.30, B-320 (uživo)
Govorničke vrste 10.12. u 10, B-320 (pismeni) online usmeni
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 4.12. u 13.30, B-320 (uživo)
Audiologija i spaciocepcija 9.12. u 13, uživo SUVAG ovisi o epidemiološkoj situaciji. Studenti su se obvezni javiti mailom na nrunjic@suvag.hr  do petka, 4.12.2020.
Audiotehnika 1.12. u 13:30, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom nastavnici (dtomic@ffzg.hr).
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 7.12. u 10, online. Studenti su se obvezni javiti mailom do petka, 4.12.2020. u 10.00.
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 7.12. u 10, online. Studenti su se obvezni javiti mailom do petka, 4.12.2020. u 10.00.
Akustička fonetika – seminar 30.11. u 12, online Zoom. Mole se studenti da se nakon prijave ispita u ISVU obavezno jave mailom na mliker@ffzg.hr radi poveznice za ispit
Metodologija znanstvenog rada 9.12. u 11, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom nastavnici (vmildner@ffzg.hr).
Statistika 3.12. u 12, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom predmetnoj nastavnici.
Istraživanje proizvodnje govora 30.11. u 12, online Zoom. Mole se studenti da se nakon prijave ispita u ISVU obavezno jave mailom na mliker@ffzg.hr radi poveznice za ispit
Psihoakustika – seminar 10.12. u 10, B-320 (pismeni) online usmeni
Računalna analiza i sinteza govora 1.12. u 12, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom predmetnom nastavniku.

 

Izborni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Fonetika i fonologija 1.12. u 13:30, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom nastavnici (dtomic@ffzg.hr).
Fonetska korekcija izgovora 1.12. u 13:30, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom nastavnici (dtomic@ffzg.hr).
Govor i pokret 7.12. u 10, online. Studenti su se obvezni javiti mailom do petka, 4.12.2020. u 10.00.
Govor masovnih medija 4.12. u 13.30, B-320 (uživo)
Govorništvo za nastavnike (NM) 1.12. u 13:30, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom nastavnici (dtomic@ffzg.hr). 8.12. u 13, online Omega (gkisicek@ffzg.hr)
Istraživanja percepcije govora 9.12. u 11, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom nastavnici.
Koartikulacija 30.11. u 12, online Zoom. Mole se studenti da se nakon prijave ispita u ISVU obavezno jave mailom na mliker@ffzg.hr radi poveznice za ispit
Neurofonetika 2.12. u 13, B-320 (uživo)
Neurolinguistics 9.12. u 11, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom nastavnici.
Neverbalna komunikacija 2.12. u 11, B-315 (uživo)
Ortoepija hrvatskoga jezika II 1.12. u 9, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom predmetnoj nastavnici.
Povijest govorništva 8.12. u 15, online Omega. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom nastavnici.
Proizvodnja govora (NM) 30.11. u 12, online Zoom. Mole se studenti da se nakon prijave ispita u ISVU obavezno jave mailom na mliker@ffzg.hr radi poveznice za ispit
Prozodija riječi i rečenice 10.12. u 10, B-320 (pismeni) online usmeni
Psihoakustika 10.12. u 10, B-320 (pismeni) online usmeni
Research into speech perception 9.12. u 11, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom nastavnici.
Retorika i stilistika 1.12. u 9, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom predmetnoj nastavnici.
Teorija informacije i komunikacije 1.12. u 12, online. Mole se studenti da se nakon prijave u ISVU jave mailom predmetnom nastavniku.
Učenje stranog jezika 8.12. u 12, online Omega