I. godina – ljetni semestar

obavezni kolegiji
nastavnikkolegijnastavaP S VECTS
dr. sc. Nikolaj LazićGovorna tehnologijaP: ČET 15.30-16.15 u DI
S: 1. grupa PON 15.30-16.15 u A209
S: 2. grupa PON 16.15-17 u A209
V: 1. grupa PET 10.15-11.45 u A215
V: 2. grupa PET 11.45-13.15 u A215
V: 3. grupa PET 13.15-14.45 u A215
V: 4. grupa PET 14.45-16.15 u A215
1 1 24
dr. sc. Ines CarovićFonetska transkripcija + Govorne vježbeP: PET 16.15-17.45 u A208
S: PET 17.45-18.30 u A208
V: 1. grupa SRI 15.30-16.15 u B320
V: 2. grupa SRI 16.15-17 u B320
V: 3. grupa SRI 17-17.45 u B320
2 1 16
STRANI JEZIK STRUKE
Engleski jezik za akademske potrebe 2
Uvjet: Engleski jezik za akademske potrebe
VIDI oglasnu ploču Centra za strane jezike!
– – 22
Izborni kolegiji (upisati barem jedan izborni predmet)
NASTAVNIKKOLEGIJNASTAVAP S VECTS
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(dr. sc. Iva Bašić)
Neverbalna komunikacijaP+S: PET 10.15-12.30 u A2091 2 -5
dr. sc. Arnalda DobrićGovor i pokretS: PON 11-11.45 u B320
P: SRI 13.15-14.45 u B320
2 1 -4
dr. sc. Marko LikerKoartikulacija
Uvjet: Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe
P+S: ČET 15.30-17 u A2091 1 -3
dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
(dr. sc. Ana Vidović Zorić)
NeurofonetikaP: UTO 14-15.30 u A209
S: PET 8.45-10.15 u A209
2 2 -5
dr. sc. Diana TomićFonetika i fonologijaP: PON 14-15.30 u D12 - -3
dr. sc. Vlasta ErdeljacPovijest lingvističkih teorija
Uvjet: Opća lingvistika
P: ČET 15.30-17 u A113
S: 1. grupa ČET 17-17.45 u A113
S: 2. grupa ČET 17.45-18.30 u A126
2 1 -5