Vesna Mildner

Dr. sc. Vesna Mildner, prof.
Ured: B 312
tel: 4092 097
vmildner@ffzg.hr
Konzultacije: SRI 11-12.30

Bibliografija

Dr. sc. Vesna Mildner redovita je profesorica u trajnom zvanju i predstojnica Katedre za primijenjenu fonetiku na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju fonetike te na doktorskim studijima glotodidaktike i lingvistike. Područja rada obuhvaćaju razvoj govora, bilingvizam, neurolingvistiku, percepciju govora, slušne poremećaje i fonetsku korekciju. Sudjelovala je u 8 znanstvenih projekata u Hrvatskoj i SAD te surađuje sa znanstvenicima iz Australije, Kanade, Norveške, SAD i UK; bila je glavni je istraživač na projektu Neurolingvistički aspekti bilingvizma. Objavila je 2 knjige, uredila nekoliko knjiga te zbornika radova i sažetaka, objavila 70-tak znanstvenih i stručnih članaka te poglavlja u međunarodnim i hrvatskim časopisima, zbornicima i knjigama, 40-tak sažetaka radova, te nekoliko prikaza knjiga i uvodnika u hrvatskim i međunarodnim časopisima. Održala je preko 20 pozvanih predavanja u Hrvatskoj te Austriji, Brazilu, Francuskoj, Italiji, Kini, Mađarskoj, Njemačkoj i Sloveniji; gostovala kao istraživač/predavač na sveučilištima u Brazilu i Kanadi, sudjelovala s izlaganjima na 50-ak međunarodnih konferencija; organizirala 20-tak međunarodnih i domaćih skupova. U uredništvu je domaćih i jednog stranog časopisa te jednog on-line časopisa (2007-2015), bila je glavna urednica časopisa Strani jezici (2000-2004) i Govor (2010-2015). Recenzira knjige i članke za domaće i strane izdavače. Mentorica je 70-tak diplomskih/magistarskih radova, 6 disertacija na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Ljubljani, te studentskih radova koji su dobili Rektorovu nagradu i Nagradu Filozofskog fakulteta. Članica je hrvatskih i međunarodnih udruga (International Phonetic Association, International Clinical Phonetics and Linguistics Association, International Association for the Study of Child Language, HFD, HDPL, HDN).