Redovni ljetni ispitni rok u akad. god. 2019./2020.

LJETNI ROK 15. 6. 2020. – 10. 7. 2020.

Obvezni kolegiji:

Akustička fonetika 16.6.,30.6. i 7.7. u 12:00 sati, B-320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 15.6., 29.6. i 6.7. u 9:00 sati, B-320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 16.6., 30.6. i 7.7. u 16 sati, B-320
Govorna tehnologija 18.6., 2. i 9.7. u 12 sati, javiti se na mail
Opća fonetika 17.06. u 13.30; 1.07. i 8.07. u 12.00 sati, B-320
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 15.6., 29.6., 6.7. u 10:00 sati, A-209
Govorništvo 17.6., 1.7., 8.7. u 10:00 sati, A-209
Lingvistika govora 16.6., 23.6. i 30.6. u 10 sati u B-315
Slušanje i govor 15.6. u 16.00, B-315; 23.6. u 14.00, B-320; 29.6. u 17.00, B-320
Ortofonija 17.6., 1.7., 8.7. u 10:00 sati, A-209
Razvoj govora 16.6.,30.6. i 7.7. u 9:00 sati, B-320
Govornička argumentacija 23.06., 30.06, 7.07. u 10 sati
Metodika govorništva 16.6., 23.6. i 30.6. u 10 sati u B-315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 17.6., 1.7., 8.7. u 10:00 sati, A-209
Govorničke vrste 17.06. u 13.30; 1.07. i 8.07. u 12.00 sati, B-320
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 15.6., 29.6., 6.7. u 10:00 sati, A-209
Audiologija i spaciocepcija 17.06.,01.07.,08.07.,  u 12 h, Poliklinika SUVAG
Audiotehnika 16.6.,30.6. i 7.7. u 9:00 sati, B-320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 15.6., 29.6., 10.7. u 18.00, Poliklinika SUVAG
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 15.6. u 16.00, B-315; 23.6. u 14.00, B-320; 29.6. u 17.00, B-320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 15.6. u 16.00, B-315; 23.6. u 14.00, B-320; 29.6. u 17.00, B-320
Akustička fonetika – seminar 16.6.,30.6. i 7.7. u 14:00 sati, B-317
Metodologija znanstvenog rada 17.6., 1.7., 8.7. u 11:00 sati, B-312
Statistika 18.6. u 12:00, D-2; 25.6. u 10, A203 i 2.7. u 10, A203
Istraživanje proizvodnje govora 15.6., 29.6. i 6.7. u 9:00 sati, B-320
Psihoakustika – seminar 17.06. u 13.30; 1.07. i 8.07. u 12.00 sati, B-320
Računalna analiza i sinteza govora 18.6., 2. i 9.7. u 12 sati, javiti se na mail

Izborni kolegiji:

Fonetika i fonologija 16.6.,30.6. i 7.7. u 9:00 sati, B-320
Fonetska korekcija izgovora 16.6.,30.6. i 7.7. u 9:00 sati, B-320
Govor i pokret 15.6. u 16.00, B-315; 23.6. u 14.00, B-320; 29.6. u 17.00, B-320
Govor masovnih medija 17.6., 1.7., 8.7. u 10:00 sati, A-209
Govorništvo za nastavnike (NM) 23.06., 30.06, 7.07. u 12 sati
Istraživanja percepcije govora 17.6., 1.7., 8.7. u 11:00 sati, B-312
Koartikulacija 15.6., 29.6. i 6.7. u 12:00 sati, B-317
Korekcija izgovora 16.6.,30.6. i 7.7. u 9:00 sati, B-320
Neurofonetika 17.06, 1.07. i 8.07. u 12.00 sati, B-320
Neurolinguistics 17.6., 1.7., 8.7. u 11:00 sati, B-312
Neverbalna komunikacija 15.6., 29.6., 6.7. u 10:00 sati, A-209
Ortoepija hrvatskoga jezika II 16.6., 23.6. i 30.6. u 10 sati u B-315
Povijest govorništva 23.06., 30.06, 7.07. u 11 sati
Proizvodnja govora (NM) 15.6., 29.6. i 6.7. u 9:00 sati, B-320
Prozodija riječi i rečenice 17.06. u 13.30; 1.07. i 8.07. u 12.00 sati, B-320
Psihoakustika 17.06. u 13.30; 1.07. i 8.07. u 12.00 sati, B-320
Research into speech perception 17.6., 1.7., 8.7. u 11:00 sati, B-312
Retorika i stilistika 16.6., 23.6. i 30.6. u 10 sati u B-315
Teorija informacije i komunikacije 18.6., 2. i 9.7. u 12 sati, javiti se na mail
Učenje stranog jezika 16.6., 30.6. i 7.7. u 16 sati, B-320