Redovni zimski ispitni rok u akad. god. 2020./2021.

ZIMSKI ROK 25. 1. 2021. – 19. 2. 2021.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 2., 9. i 16. 2. u 12:00 sati, online
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 1., 8. i 15.2. u 9 sati, online
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 26.1., 2.2., 16.2. u 16:00 sati, online
Govorna tehnologija 29.1., 12. i 19.2. u 12 sati, online
Opća fonetika 26.1., 2.2., 16.2. 12:00 sati, online
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 26. 1., 9. 2. 10:00 , online; 16.2. 9:00, online
Govorništvo 26. 1., 9. 2. 11:00 – 12:00 h, D6; 16.2. 10:00 – 12:00 h u A-209, sve uživo
Lingvistika govora 26.1., 2.2. i 16.2. u 10, online
Slušanje i govor 26.1., 2.2., 9.2. u 9.00, online
Ortofonija 26. 1., 9. 2., 16.2., 10:00 – 12:00 h, A-209, sve uživo
Razvoj govora 26.1. 2.2. i 9.2. u 9:30 u B320 za studente koji su odslušali ranijih godina, online za one koji su slušali 2020./2021.
Govornička argumentacija 2.2., 9.2., 16.2. – 10.00 h
Metodika govorništva 26.1., 2.2. i 16.2. u 10, online
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 26. 1., 9. 2., 16.2. 10:00 – 12:00 h, A-209, sve uživo
Govorničke vrste 26.1., 2.2., 16.2. 15:00 sati, online
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 26. 1., 9. 2. 11:00, online; 16.2. u 10:00, online
Audiologija i spaciocepcija 28.1., 10. i 17.2. u 12 sati, online
Audiotehnika 26.1. 2.2. i 9.2. u 9:30 u B320 za studente koji su odslušali ranijih godina, online za one koji su slušali 2020./2021.
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 26.1., 2.2., 9.2. u 11.00, online
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 26.1., 2.2., 9.2. u 10.00, online
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 26.1., 2.2., 9.2. u 9.00, online ili prema dogovoru
Akustička fonetika – seminar 2., 9. i 16. 2. u 14 sati, online
Metodologija znanstvenog rada 2., 9. i 16. 2. u 16 sati, online
Statistika 28.1., 11.2. i 18.2. u 12h, online
Istraživanje proizvodnje govora 1., 8. i 15.2. u 9 sati, online
Psihoakustika – seminar 26.1., 2.2., 16.2. 15:00 sati, online
Računalna analiza i sinteza govora 29.1., 12. i 19.2. u 12 sati, online
Izborni kolegiji
Fonetika i fonologija 26.1. 2.2. i 9.2. u 9:30, online
Fonetska korekcija izgovora 26.1. 2.2. i 9.2. u 9:30 po dogovoru
Govor i pokret 26.1., 2.2., 9.2. u 10.00, online
Govor masovnih medija 26. 1., 9. 2. 10:00 – 12:00 h, A-209; 16.2. 10:00 – 12:00 h u A-209, sve uživo
Govorništvo za nastavnike (NM) 2.2., 9.2., 16.2. – 12.00 h
Istraživanja percepcije govora 26.1., 2.2., 9.2. u 9.00, online
Koartikulacija 1., 8. i 15.2. u 12 sati, online
Korekcija izgovora 26.1. 2.2. i 9.2. u 9:30 po dogovoru
Neurofonetika 27.01, 3.02. i 17.02 u 12.00, B-320
Neurolinguistics 26.1., 2.2., 9.2. u 9.00, online
Neverbalna komunikacija 26. 1., 9. 2. 11:00, online; 16. 2. 13:00, online
Ortoepija hrvatskoga jezika II 26.1., 2.2. i 16.2. u 10, online
Povijest govorništva 2., 9. i 16. 2. u 11 h
Proizvodnja govora (NM) 1., 8. i 15.2. u 9 sati, online
Prozodija riječi i rečenice 26.1., 2.2., 16.2. 14:00 sati, online
Psihoakustika 26.1., 2.2., 16.2. 15:00 sati, online
Research into speech perception 26.1., 2.2., 9.2. u 9.00, online
Retorika i stilistika 26.1., 2.2. i 16.2. u 10, online
Teorija informacije i komunikacije 29.1., 12. i 19.2. u 12 sati, online
Učenje stranog jezika 26.1., 2.2., 16.2. u 16:00 sati, online