Redovni zimski ispitni rok u akad. god. 2018./2019.

ZIMSKI ROK 28. 1. 2019. – 22. 2. 2019.

Obvezni kolegiji:

Akustička fonetika 5.2., 12.2. i 19.2. u 12 sati, B-320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 4.2., 11.2. i 18.2. u 9 sati, B-320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 5.2., 12.2. i 19.2. u 10 sati, B-320
Govorna tehnologija 30.1., 6.2. i 13.2.u 12 sati, javiti se na e-mail
Opća fonetika 29.1., 5.2. i 19.2. u 12 sati, B-315
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 29.1., 5.2. i 12.2. u 10 h, A-209
Govorništvo 30.1., 6.2. i 13.2.u 10 h, A-209
Lingvistika govora 29.1., 5.2. i 19.2., u 10 sati, B-315
Slušanje i govor 28.1. u 10, B-315; 4.2. u 14, B-320; 11.2. u 10, B-315
Ortofonija 30.1., 6.2. i 13.2.u 10 h, A-209
Razvoj govora 29.1., 5.2. i 19.2. u 9 sati u B320
Govornička argumentacija 5., 12. i 19.2. u 10 sati, B318
Metodika govorništva 29.1., 5.2. i 19.2., u 10 sati, B-315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 30.1., 6.2. i 13.2.u 10 h, A-209
Govorničke vrste 29.1., 5.2. i 19.2. u 12 sati, B-315
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 29.1., 5.2. i 12.2. u 10 h, A-209
Audiologija i spaciocepcija 30.1. u 16 sati, 6.2. i 20.2. u 16 sati, II. kat, soba 2, SUVAG
Audiotehnika 29.1., 5.2. i 19.2. u 9 sati u B320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 28.1., 11.2. u 18 sati, SUVAG
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 28.1. u 10, B-315; 4.2. u 14, B-320; 11.2. u 10, B-315
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 28.1. u 10, B-315; 4.2. u 14, B-320; 11.2. u 10, B-315
Akustička fonetika – seminar 5.2., 12.2. i 19.2. u 14 sati, B-317
Metodologija znanstvenog rada 30.1, 13.2. i 20.2. u 11 sati, B-312
Statistika 29.1., 5.2. i 12.2. u 13 h u A-125
Istraživanje proizvodnje govora 4.2., 11.2. i 18.2. u 9 sati, B-320
Psihoakustika – seminar 29.1., 5.2. i 19.2. u 12 sati, B-315
Računalna analiza i sinteza govora 30.1., 6.2. i 13.2.u 12 sati, javiti se na e-mail

Izborni kolegiji:

Fonetika i fonologija 29.1., 5.2. i 19.2. u 9 sati u B320
Fonetska korekcija izgovora 28.1. u 10, B-315; 4.2. u 14, B-320; 11.2. u 10, B-315
Govor masovnih medija 30.1., 6.2. i 13.2.u 10 h, A-209
Govorništvo za nastavnike (NM) 5., 12. i 19.2. u 12 sati, B318
Istraživanja percepcije govora 30.1, 13.2. i 20.2. u 11 sati, B-312
Koartikulacija 4.2., 11.2. i 18.2. u 12 sati, B-317
Korekcija izgovora 29.1., 5.2. i 19.2. u 9 sati u B320
Neurofonetika 29. 1., 7. 2. i 14. 2. u 12 sati; B-320
Neurolinguistics 30.1, 13.2. i 20.2. u 11 sati, B-312
Neverbalna komunikacija 29.1., 5.2. i 12.2. u 10 h, A-209
Ortoepija hrvatskoga jezika II 29.1., 5.2. i 19.2., u 10 sati, B-315
Povijest govorništva 5., 12. i 19.2. u 11 sati, B318
Proizvodnja govora (NM) 4.2., 11.2. i 18.2. u 9 sati, B-320
Prozodija riječi i rečenice 29.1., 5.2. i 19.2. u 12 sati, B-315
Psihoakustika 29.1., 5.2. i 19.2. u 12 sati, B-315
Research into speech perception 30.1, 13.2. i 20.2. u 11 sati, B-312
Retorika i stilistika 29.1., 5.2. i 19.2., u 10 sati, B-315
Teorija informacije i komunikacije 30.1., 6.2. i 13.2.u 15 sati, javiti se na e-mail
Učenje stranog jezika 5.2., 12.2. i 19.2. u 10 sati, B-320