Iva Bašić

Iva Bašić

Dr. sc. Iva Bašić, poslijedoktorand
Ured: B 318
tel: 4092 092
ibasic@ffzg.hr
Konzultacije: ČET 11-12.30, ibasic@ffzg.hr
Bibliografija

Iva Bašić rođena je 1988. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Preddiplomski studij fonetike i opće lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 2009. godine, a 2011. diplomirala je na diplomskome studiju, na dvama modulima studija opće lingvistike (primijenjena i opća lingvistika) te fonetike (rehabilitacija govora i slušanja te znanstveno usmjerenje). Na preddiplomskome studiju bila je demonstratorica Odsjeka za fonetiku na kolegijima, a 2009. godine dobila je Rektorovu nagradu. Na diplomskome studiju primala je stipendiju Grada Zagreba. Od 2012. godine radi kao znanstvena novakinja/asistentica Odsjeka za fonetiku, na znanstvenome projektu Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza glasova. Od 2014. do 2018. godine bila je članica šest manjih projekata Sveučilišta u Zagrebu: Forenzička fonetika 1-5. Od 2012. do 2018. godine studirala je na poslijediplomskome doktorskom studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je u prosincu 2018. g. s radom „Akustička analiza općeprihvaćenoga hrvatskoga i srpskog govora – formantska analiza i mjere fundamentalne frekvencije“.

U srpnju 2019. izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorandice. Sudjeluje u izvođenju preddiplomske i diplomske nastave na kolegijima Ortoepija hrvatskoga jezika I, Metodika fonetske njege glasa i izgovora – individualni pristup i Neverbalna komunikacija. U okviru djelatnosti Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva, čija je članica od 2013. godine, sudjelovala je kao mentorica u govorničkoj školi „Ivo Škarić“ za darovite srednjoškolce. U prosincu 2014. godine bila je na stručnome usavršavanju u Yorku (UK) u forenzičkome fonetskom laboratoriju JP French Associates pod mentorstvom prof. Petera Frencha, na Sveučilištu u Yorku u forenzičkome laboratoriju na Odsjeku za lingvistiku te u policijskome forenzičkom laboratoriju Metropolitan Police London. Sudjelovala je na 15-ak međunarodnih i domaćih konferencija s međunarodnim sudjelovanjem te je održala četiri javna predavanja (na Fonološkim susretima, u Zagrebačkome lingvističkome krugu, na FFZG-u povodom Svjetskoga dana glasa te na godišnjoj Skupštini Hrvatskoga filološkog društva). Objavila je desetak izvornih znanstvenih te stručnih radova iz područja forenzične fonetike, ortoepije hrvatskoga jezika te kliničke fonetike.