Gordana Varošanec – Škarić

Gordana Varošanec - Škarić

Dr. sc. Gordana Varošanec – Škarić, red. prof.
Soba B314
gvarosan@ffzg.hr
tel: 4092 374

Bibliografija

Dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, redovita je profesorica u trajnom zvanju i predstojnica  Katedre za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Diplomirala je smjer dramaturgije na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu te komparativnu književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 1993. na Zajedničkom postdiplomskom studiju informacijskih znanosti u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru komunikologije. Doktorat znanosti stekla je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje. Osim na matičnom odsjeku, predaje i na doktorskom studiju iz lingvistike te na DOS informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Do sada je objavila dvije knjige, uredila nekoliko knjiga, zbornika radova i sažetaka. Objavila je oko 70 znanstvenih i stručnih radova te brojne sažetke. Područje interesa kreće se od ortofonije i znanosti o glasu, prozodije hrvatskoga jezika, govorništva, retorike znanosti do forenzične fonetike. Sudjelovala je na oko 40 znanstvenih konferencija s međunarodnim sudjelovanjem i međunarodnim. Vodila je 7 znanstvenih projekata, koje su financirali MZOS RH i Sveučilište u Zagrebu, a bila je i članica međunarodnoga znanstveno istraživačkog projekta Hrvatsko-slovenski fonetsko-fonološki odnosi.
Dobitnica je godišnje nagrade za znanstvenu izvrsnost 2011. godine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Bila je pročelnica Odsjeka za fonetiku (2002-2004) te voditeljica Odjela za fonetiku HFD-a u dva mandata (20012009).  Članica je HFD-a i više međunarodnih znanstveno-stručnih organizacija, između ostalih International Phonetic Association (IPA) i International Association of Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA). Uspješna je mentorica diplomskih radova, magisterija, doktorata.
Organizirala je nekoliko znanstvenih konferencija s međunarodnim sudjelovanjem te je bila predsjednica programskog odbora znanstvene konferencije Istraživanja govora, predsjednica programskog odbora međunarodne konferencije o retorici Days of Ivo Škarić gdje se afirmira kultura govorništva, a 2017. bila je predsjednica znanstvenog odbora Annual Conference of International Association of Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA). Recenzentica je nekoliko znanstvenih i stručnih knjiga, zbornika radova te preko sto znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima.
Od 2015. glavna je urednica časopisa Govor.