UPUTE O PRIJAVI/ODJAVI NA IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU

Za sve ispite studenti MORAJU osim prijave/odjave ispita u ISVU poslati i E-MAIL predmetnom nastavniku kod kojeg će izaći na ispit (posebno važno za stare studente).

Kod prijave ispita e-mailom u naslov maila studenti trebaju napisati „prijava ispita – naziv kolegija i datum za koji prijavljuju”.