Arhiva kategorije: Obavijesti

Elektronička prijava diplomskih radova na fonetici

Rok za prijavu tema diplomskih radova produljen je do 1. 5. 2020. Molimo studente da se, ako još nisu, jave mentorima najkasnije do 15 .4. s prijedlogom i kratkim opisom teme kako bi doradili temu i do 1. 5. 2020. je poslali je na Odsjek.

Prijavu studenti šalju samo elektronički, u obrascu u wordu. Umjesto potpisivanjem, mentori će svoju suglasnot potvrditi mailom. Studenti obrazac za prijavu istodobno trebaju poslati u tajništvo, pročelniku i mentoru/komentorima, tj. na tri adrese: fonetika@ffzg.hr, epletikos@ffzg.hr i mail svog mentora. Mentor svoju suglasnot javlja na sve tri adrese (reply all), dovoljno je s rečenicom: Suglasan sam mentorirati predloženu temu. Mail suglasnosti vrijedi umjesto potpisa.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020. Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti su dužni do četvrtka 30. travnja 2020. do 16 sati prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta, a ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) primjerka dostaviti Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Filozofskog fakulteta putem Urudžbenog ureda Fakulteta (D-01) i na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.

Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do četvrtka 30. travnja 2020. do 16 sati) unose u obrazac korištenjem šifre rada koju im nakon prijave rada dostavlja student.

Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveučilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom (ako studenti ne znaju korisničko ime ili lozinku, za pomoć se mogu obratiti administratoru korisničkih računa).

Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod „Pregled prijava“).

Prijedloge za nagrade u kategorijama e) i f) (uključujući sažetke te obrazloženje mentora) potrebno je do srijede 29. travnja poslati na adresu rektorova@ffzg.hr kako bi radovi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta (popis podataka potrebnih za on-line prijavu dostupan je na stranici Fakulteta).

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu 1. srpnja 2020.

Više informacija o natječaju dostupno je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Prilozi i poveznice:

Upute za on-line prijavu

Obavijest – prijava diplomskoga rad

Rok za prijavu diplomskih radova na Studiju fonetike je 1. travnja 2020. godine. Molimo studente da pročitaju Upute za prijavu diplomskog rada (na web stranici Odsjeka). Obrazac za prijavu diplomskog rada potrebno je ispuniti elektronički, otisnuti, dati na potpis mentoru (i komentoru kod jedinstvenih diplomskih radova ili samo ako smatraju da je potrebno i komentora unutar Odsjeka) te potpisan dostaviti u tajništvo Odsjeka. Elektroničku verziju obrasca potrebno je poslati na elektroničku poštu fonetika@ffzg.hr.

Teme za diplomski rad koje, u suglasnosti s mentorom, studenti pošalju u obrascu do petka 6. 3. u 12.00 sati (elektroničku verziju), a do ponedjeljka 6.3. u 11 sati (potpisani dokument u tajništvo Odsjeka) bit će razmotrene na sjednici Vijeća odsjeka 6. 3. 2020.  Studenti koji su već predali molbu za odobrenje diplomskoga rada (na starom formularu ili formularu s drugog odsjeka za interdisciplinarni rad) neka samo u dogovoru s mentorom dodaju ako nešto nedostaje na posebnom papiru, npr. kratak sinopsis ili podatak o tome hoće li rad biti metodički.

Sve ostale teme treba dogovoriti s mentorom najkasnije do 15.3.2020., a ispunjeni obrazac poslati najkasnije do 1. travnja 2020. Te teme bit će razmotrene na sjednici Vijeća odsjeka 6. travanja 2020.