Iva Pavić

Iva Bašić

Dr. sc. Iva Bašić, asisitent
Soba B318-b
ibasic@ffzg.hr
tel: 4092 092

Iva Bašić, znanstvena novakinja Odsjeka za fonetiku, rođena je 8. veljače 1988. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju općeg smjera završila je u Zagrebu. Preddiplomski studij fonetike i opće lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 2009. godine, a 2011. godine diplomirala je na diplomskom studiju, na dvama modulima studija opće lingvistike (primijenjena i opća lingvistika) te na dvama modulima studija fonetike (rehabilitacija govora i slušanja te znanstveno usmjerenje). Na preddiplomskom studiju bila je demonstratorica Odsjeka za fonetiku na kolegijima Artikulacijska fonetika, Fonetska transkripcija, Neurofonetika i Učenje stranog jezika, a 2009. godine dobila je Rektorovu nagradu. Na diplomskom studiju primala je stipendiju Grada Zagreba. Od 2012. godine radi kao znanstvena novakinja Odsjeka za fonetiku, na znanstvenom projektu Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza glasova, a u 2014. i 2015. godini bila je članica pet manjih projekata: Forenzička fonetika 1-5. Doktorandica je poslijediplomskoga studija lingvistike, polje fonetika te sudjeluje u izvođenju preddiplomske i diplomske nastave na kolegijima Ortoepija hrvatskoga jezika I, Metodika fonetske njege glasa i izgovora – individualni pristup i Neverbalna komunikacija. U okviru djelatnosti Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva, čija je članica od 2013. godine, sudjelovala je kao mentorica na 40. govorničkoj školi „Ivo Škarić“ za darovite srednjoškolce. U prosincu 2014. godine bila je na stručnom usavršavanju u Yorku (UK) u forenzičkome fonetskom laboratoriju JP French Associates pod mentorstvom prof. Petera Frencha, na Sveučilištu u Yorku u forenzičkom laboratoriju na Odsjeku za lingvistiku te u policijskom forenzičkom laboratoriju Metropolitan Police London. Sudjelovala je na sedam međunarodnih konferencija, dvije domaće konferencije s međunarodnim sudjelovanjem te na jednom stručnom savjetovanju. Objavila je više izvornih znanstvenih članaka te stručnih radova.