About us

Službeni, institucionalizirani početak zagrebačke fonetike na Filozofskom fakultetu zbio se 1954. godine.

Tada je na poticaj akademika Petra Guberine, osnovan Institut za fonetiku. 1961. godine Institut je preimenovan u Zavod za fonetiku. Znanstveni rad na području fonetike bio je od samih početaka eksperimentalan; naglasak na eksperimentalnom radu bio je vidljiv i u imenu Eksperimentalne sekcije, koju je za potrebe fonetskih istraživanja kao preteču Instituta i Odsjeka za fonetiku osnovao dr. Petar Guberina 1953. godine u okviru Razreda za filologiju JAZU. Druga značajka zagrebačke fonetike bila je interdisciplinarnost, jer je već ranih 50-tih godina bilo jasno da se moderna fonetika može razvijati samo u suradnji sa stručnjacima iz drugih područja znanosti: lingvistike, medicine, posebice otorinolaringologije, te akustike i fizike. U akademskoj godini 1961./62. započeo je s radom poslijediplomski studij fonetike; prvi magistri fonetike promovirani su 1964. godine. Prva doktorska disertacija iz područja fonetike branjena je na Filozofskom fakultetu 1962., a 1963. osnovana je Katedra za fonetiku u okviru Odsjeka za opću lingvistiku. Prva generacija studenata na dodiplomski studij fonetike upisala se u akademskoj godini 1965./66. i 1968. osnovan je Odsjek za teorijsku i primijenjenu fonetiku (kasnije Odsjek za fonetiku) sa tri katedre: Katedra za teorijsku fonetiku, Katedra za primijenjenu fonetiku i Katedra za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskoga književnog jezika.

Cjeloviti studij fonetike na Odsjeku za fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pokrenut je 1964. godine po uzoru na slične studije koji su postojali u Europi i svijetu i od tada se neprekinuto izvodi. Programi preddiplomskog i diplomskog studija fonetike prema Bolonjskom sustavu objavljeni su 2005., a koncipirani su dvopredmetno. Preddiplomski studij fonetike traje šest semestara. Četverosemestralni Diplomski studij fonetike nastavlja se na preddiplomski, a organiziran je u smjerove: Govorništvo, Rehabilitacija slušanja i govora te Znanstveno usmjerenje fonetike. Uz predavanja, seminare i vježbe studenti imaju i praksu u ustanovama vezanim uz smjerove. Uvedene su i obavezne hospitacije na smjerovima Govorništvo (na HTV-u i u gimnazijama) i Rehabilitacija slušanja i govora (u poliklinici SUVAG i u drugim ustanovama povezanim s rehabilitacijom slušanja i govora). Svrha je uvođenja novih metodičkih predmeta osposobljavanje fonetičara za potrebe tržišta rada, primjerice na govoru u elektroničkim medijima, na predmetima vezanim uz govorništvo u srednjim školama, te za rad na dijagnostici i rehabilitaciji atipičnoga slušanja i govora. Na Znanstvenom usmjerenju fonetike uvedeni su kolegiji koji studente osposobljavaju za laboratorijska fiziološka istraživanja, koja se ne provode ni na kojoj drugoj instituciji u Hrvatskoj. Nadalje, na istom je smjeru pokrenut kolegij koji studente osposobljava za govornu sintezu, koja se smatra najboljim pokazateljem trenutačnog znanja o govoru i predstavlja najekonomičniju platformu za daljnja istraživanja. Organizacija studija u smjerovima omogućuje razvoj prilagođen društvenim potrebama uz visoku razinu školovanja studenata.