Izvanredni ispitni rok studeni-prosinac 2021.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 03. 12. u 9:00, B-315
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 03. 12. u 8:00, B-315
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 30. 11., 14 – 15:30, B320/online 
Govorna tehnologija 2. 12. u 12:00, online, javiti se na mail
   
Opća fonetika 30. 11. u 11:00, B 315
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 29. 11. u 10:00, B-315
Govorništvo 29. 11. u 12:00, B-315
Lingvistika govora 30. 11. u 10:00, B-315
Slušanje i govor 29. 11. u 14.00, B-315, uz prethodnu obveznu najavu mailom do petka 26.11. u 14.00
   
Ortofonija 29. 11. u 12:00, B-315
Razvoj govora 30. 11. u 12:00, B-312
   
Govornička argumentacija 3. 12. u 11:00, B315
Metodika govorništva 30. 11. u 10:00, B-315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 29. 11. u 12:00, B-315
Govorničke vrste 30. 11. u 11:00, B 315
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 29. 11. u 10:00, B-315
   
Audiologija i spaciocepcija 1. 12. u 12:00, Poliklinika SUVAG, obavezna prethodna najava na mail nrunjic@suvag.hr
Audiotehnika 30. 11. u 12:00, B-312
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 29. 11. u 14:00, B-315, uz prethodnu obveznu najavu mailom do petka 26.11. u 14.00
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 29. 11. u 14:00, B-315, uz prethodnu obveznu najavu mailom do petka 26.11. u 14.00
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 2.12. u 10:00, online
   
Akustička fonetika – seminar 29. 11. u 17:30, B-317 (Napomena: Potrebno je poslati seminarske analize barem jedan radni dan prije izlaska na ispit)
Metodologija znanstvenog rada 29. 11. u 17:30, B-317 
Statistika 1. 12.,17:45 – 19:15, A-229
Istraživanje proizvodnje govora 29. 11. u 8:00, B-317 
Psihoakustika – seminar 30. 11. u 11:00, B 315
Računalna analiza i sinteza govora 2. 12. u 12:00, online, javiti se na mail
   
Izborni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Fonetika i fonologija 30. 11. u 12:00, B-312
Fonetska korekcija izgovora 29. 11. u 14:00, B-315, uz prethodnu obveznu najavu mailom do petka 26.11. u 14.00 (doc. Dobrić)
Govor i pokret 29. 11. u 14:00, B-315, uz prethodnu obveznu najavu mailom do petka 26.11. u 14.00
Govor masovnih medija 29. 11. u 12:00, B-315
Govorništvo za nastavnike (NM) 30. 11. u 12:00, B-312 (doc. Tomić); 3. 12. u 12:00, B315 (doc. Kišiček)
Istraživanja percepcije govora 29. 11. u 14:00, B-315, uz prethodnu obveznu najavu mailom do petka 26.11. u 14.00
Koartikulacija 29. 11. u 14:00, B-317
Neurofonetika 29. 11. u 13:30, B-320
Neurolinguistics 29. 11. u 14:00, B-315, uz prethodnu obveznu najavu mailom do petka 26.11. u 14.00
Neverbalna komunikacija 29. 11. u 10:00, B-315
Ortoepija hrvatskoga jezika II 30. 11. u 10:00, B-315
Povijest govorništva 3. 12. u 12:00, B315
Proizvodnja govora (NM) 29. 11. u 13:30, B-320
Research into speech perception 29. 11. u 14:00, B-315, uz prethodnu obveznu najavu mailom do petka 26.11. u 14.00
Retorika i stilistika 30. 11. u 10:00, B-315
Teorija informacije i komunikacije 2. 12. u 12:00, online, javiti se na mail
Učenje stranog jezika 30. 11., 14 – 15.30, B320/online