III. – Raspored nastave za zimski semestar ak. god. 2018./2019.

obavezni kolegiji
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Vesna Mildner
(dr. sc. Diana Tomić)
RAZVOJ GOVORA P: PON 9.30-11 u A209
S: SRI 9.30-11 u A209
2 2 −  5
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić ORTOFONIJA
Uvjet:
Opća fonetika
P: PET 9.30-11 u A209
1. grupa (vježbe) PET 11.45-12.30 u B320
2. grupa (vježbe) PET 12.30-13.15 u B320
2 − 1
5

 

Izborni kolegiji (upisati barem jedan izborni predmet)
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Vesna Mildner
(dr. sc. Arnalda Dobrić)
Fonetska korekcija izgovora P: ČET 11-13.15 u B320
1 − 1
4
dr. sc. Vesna Mildner
(dr. sc. Ines Carović)
Učenje stranog jezika P: UTO 17-18.30 u D I
2 − −
3
dr. sc. Nikolaj Lazić Teorija informacije i komunikacije P: ČET 15.30-17 u D I
2 − −
3
dr. sc. Jelena Vlašić Duić Retorika i stilisitika P: UTO 11-13.15 u B320
1 2 −
4
dr. sc. Vlasta Erdeljac Opća lingvistika P: PON 12.30-14 u A113
1. grupa (seminar) PET 14.45-16.15 u A113
2. grupa (seminar) PET 16.15-17.45 u A113
2 2 −
5
dr. sc. Milorad Pupovac Uvod u primijenjenu lingvistiku SRI 18.30-20 u A113
2 − −
3
dr. sc. Milorad Pupovac Etika govorenja P: UTO 8-9.30 u A113
S: PON 14-14.45 u A113
S: UTO 14.45-15.30 u A113
2 2 −
5
dr. sc. Ida Raffaelli Temelji kognitivne lingvistike P: PON 11-12.30 u A113
1. grupa (seminar): ČET 9.30-10.15 u A113
2. grupa (seminar): ČET 10.15-11 u A113
2 2 −
5