II. – Raspored nastave za zimski semestar ak. god. 2018./2019.

obavezni kolegiji
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(Iva Bašić)
ORTOEPIJA HRVATSKOGA JEZIKA 1 + GOVORNE VJEŽBE S: ČET 9.30-11 u A209
1. grupa (vježbe) ČET 13.15-14 u B320
2. grupa (vježbe) ČET 14-14.45 u B320
− 2 1 5
dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
(prof. emer. Damir Horga, dr.sc. Ana Vidović Zorić)
OPĆA FONETIKA
Uvjet: Akustička fonetika, Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe i Govorna tehnologija
P: UTO 12.30-14 i 14.45-15.30 u A209
1. grupa (vježbe) PET 9.30-10.15 u A215
2. grupa (vježbe) PET 10.15-11 u A215
3. grupa (vježbe) PET 11-11.45 u A215
3 − 1
5

 

Izborni kolegiji (upisati barem jedan izborni predmet)
nastavnik kolegij nastava PSV ECTS
dr. sc. Vesna Mildner
(dr. sc. Arnalda Dobrić)
Fonetska korekcija izgovora P: ČET 11-13.15 u B320
1 − 1
4
dr. sc. Vesna Mildner
(dr. sc. Ines Carović)
Učenje stranog jezika P: UTO 17-18.30 u D I
2 − −
3
dr. sc. Nikolaj Lazić Teorija informacije i komunikacije P: ČET 15.30-17 u D I
2 − −
3
dr. sc. Jelena Vlašić Duić Retorika i stilisitika P: UTO 11-13.15 u B320
1 2 −
4
dr. sc. Vlasta Erdeljac Opća lingvistika P: PON 12.30-14 u A113
1. grupa (seminar) PET 14.45-16.15 u A113
2. grupa (seminar) PET 16.15-17.45 u A113
2 2 −
5
dr. sc. Milorad Pupovac Uvod u primijenjenu lingvistiku SRI 18.30-20 u A113
2 − −
3
dr. sc. Milorad Pupovac Etika govorenja P: UTO 8-9.30 u A113
S: PON 14-14.45 u A113
S: UTO 14.45-15.30 u A113
2 2 −
5
dr. sc. Ida Raffaelli Temelji kognitivne lingvistike P: PON 11-12.30 u A113
1. grupa (seminar): ČET 9.30-10.15 u A113
2. grupa (seminar): ČET 10.15-11 u A113
2 2 −
5