Diplomski studij

Uvjeti i kriteriji za upis na diplomski studij fonetike u 2019./2020. godini

Uvjet za upis diplomskog studija fonetike (smjerovi: Govorništvo, Rehabilitacija slušanja i govora, Znanstveno usmjerenje fonetike) je završen sveučilišni preddiplomski studij (minimalno 180 ECTS-a) iz humanističkih, društvenih, umjetničkih, tehničkih, interdisciplinarnih i drugih područja znanosti.

Glavni kriterij za upis na diplomski studij fonetike ukupan uspjeh na preddiplomskom studiju (prosjek svih ocjena). Prema potrebi i u slučaju da je broj zainteresiranih veći od kvote, razredbeni postupak za upis na diplomski studij fonetike može uključiti i evaluaciju putem intervjua s pristupnicima te dobivene nagrade i druge aktivnosti pristupnika koje su povezane s uspjehom na preddiplomskom studiju.

Studenti koji nisu završili preddiplomski studij fonetike nemaju obvezu polaganja razlikovnih predmeta, a kompetencije potrebne za praćenje nastave ostvarit će u dogovoru s mentorima i nastavnicima na pojedinima kolegijima.

Govorništvo

Studijem govorništva fonetičari stječu znanja i vještine potrebne za poučavanje govora i govorništva govornih profesionalaca. Govorništvo se, kao jedan od načina govora koji matično proučava fonetika, već sada predaje u gimnazijama kao izborni ili fakultativni predmet, na zasebno organiziranim tečajevima (govorničkim školama) za darovite učenike srednjih škola, na tečajevima obrazovanja za akademske djelatnike, na tečajevima za građanstvo te kao poslovno govorništvo za poduzetnike. U elektroničkim medijima fonetičari organizirano ili individualno (primjerice, u Službi za jezik i govor HRT-a, na drugim televizijskim i radijskim postajama) rade s novinarima, voditeljima i spikerima (izbor na audicijama, pripreme budućih govornika te stalno praćenje, savjetovanje, analiza i vježbe)

Rehabilitacija slušanja i govora

Nastavnim smjerom fonetičar rehabilitator obrazuju se stručnjaci za rad u ustanovama za dijagnostiku i rehabilitaciju osoba oštećena sluha i govora te u posebnim školama za takvu djecu, za praćenje slušnog i govornog statusa i razvoja djece u predškolskim i školskim ustanovama kako bi se na vrijeme otkrile slušne i govorne teškoće i djecu uputilo na rehabilitaciju; za rad s odraslim osobama oštećena sluha, posebice u individualnom tretmanu, te za kontinuirano praćenje djece i odraslih osoba s ugrađenom pužnicom. Posebno je važno područje razvoja programa i građe za slušno-govornu dijagnostiku i rehabilitacijske postupke osoba oštećena slušanja i govora. Za takve je poslove fonetičar idealan spoj jezičnih kompetencija, znanja o govoru i razumijevanja mehanizama slušanja i govora koje može pretočiti u praksu.

Znanstveno usmjerenje fonetike

Znanstvenim smjerom obrazuju se stručnjaci širokog fonetskog profila usmjereni prije svega na obavljanje znanstveno-istraživačkih fonetskih poslova. Oni stječu temeljna znanja za znanstveno-istraživački rad te svladavaju i specifične tehnike i metode istraživanja u području fonetike. Diplomirani fonetičari s tim usmjerenjem mogu raditi u različitim znanstvenim i istraživačkim institucijama koje se bave istraživanjem govora. To se prije svega odnosi na institucije koje proučavaju hrvatski jezik koji za cjelovit opis zahtijeva i opis fonetske razine. Nadalje, fonetičari tog usmjerenja mogu raditi i u znanstveno-istraživačkim institucijama kojima je govor sporedna grana interesa kao što su logopedija, medicina, sociologija, komunikologija, psihologija, edukacijske znanosti i sl. Konačno, fonetika je u svijetu konstituirana kao vrlo široko, ali jasno koncipirano područje, pa je važno da i mi obrazujemo stručnjake koji će korespondirati i komunicirati sa svijetom. Valja također napomenuti širinu znanja koje fonetičarima znanstvenog usmjerenja lako omogućuje suradnju s drugim dvama fonetskim profilima.

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan diplomskog studijskog programa fonetike, smjer Govorništvo

Izvedbeni plan diplomskog studijskog programa fonetike, smjer Rehabilitacija slušanja i govora

Izvedbeni plan diplomskog studijskog programa fonetike, smjer Znanstveno usmjerenje fonetike