Preddiplomski studij

Uvjeti za upis

Za upis preddiplomskog studija fonetike, koji je dvopredmetni studijski program, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

  • Završetak srednje škole;
  • Položena državna matura;
  • Položen razredbeni ispit na Filozofskom fakultetu (Razredbeni postupak).

O studiju

Fonetika se studira kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijem, najčešće kroatistikom, nekim stranim jezikom, lingvistikom ili studijem informacijskih i komunikacijskih znanosti. Studij je organiziran kao preddiplomski trogodišnji na kojemu studenti stječu osnovna znanja iz temeljnih fonetskih disciplina. Na dvogodišnjem diplomskom studiju studenti mogu birati jedan od triju smjerova: govorništvo, rehabilitaciju slušanja i govora ili znanstveno usmjerenje fonetike.

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan preddiplomskog studija fonetike