Gordana Varošanec – Škarić

Gordana Varošanec - Škarić

Dr. sc. Gordana Varošanec – Škarić, red. prof.
Soba B314
gvarosan@ffzg.hr
tel: 4092 374

Bibliografija

Dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić od 2011. redovna je sveučilišna profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je smjer dramaturgije na Akademiji za kazalište, film i televiziju – Sveučilište u Zagrebu te komparativnu književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je informacijske znanosti – smjer komunikologije, a 1998. doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje. Predaje na Odsjeku za fonetiku na dodiplomskom i diplomskom studiju te na doktorskim studijima lingvistike i informatologije. Objavila je preko sedamdeset znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem te održala četiri uvodna plenarna predavanja. Od 2007. predstojnica je Katedre za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskoga jezika na Odsjeku za fonetiku. Dobitnica je godišnje nagrade fakulteta za znanstvenu izvrsnost za knjigu Fonetska njega glasa i izgovora za 2011. godinu. Članica je nekoliko svjetskih stručnih društava (IPA, IAFL, ICPLA, IAPHA) te HFD-a. Bila je voditeljica Odjela za fonetiku HFD-a u dva mandata od 2001.-2009.