Etičko povjerenstvo Odsjeka za fonetiku

Članovi u 2019/20. i 2020/21.

Prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić (predsjednica)
Soba: B-314, e-mail: gvarosan@ffzg.hr

doc. dr. sc. Arnalda Dobrić (članica)
Soba: B-312, e-mail: adobric@ffzg.hr

doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić (članica)
Soba: B-319, e-mail: anvidovi@ffzg.hr

Svi upiti Etičkom povjerenstvu primaju se na: fonetika@ffzg.hr

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Odsjeka za fonetiku

Formular Pristanka na sudjelovanje u istraživanju

Obrazac za prijavu istraživanja etičkom povjerenstvu za istraživanja s ljudima

Postupak dobivanja pristanka sudionika na sudjelovanje u istraživanju

Suglasnost mentora za provedbu istraživanja

Upute za prijavu istraživanja