III. godina – ljetni semestar

obavezni kolegiji
NASTAVNIKKOLEGIJNASTAVAP S VECTS
dr. sc. Vesna Mildner
(dr. sc. Arnalda Dobrić)
SLUŠANJE I GOVOR
Uvjet: Položeni ispiti iz Artikulacijske fonetike + Govorne vježbe i Akustičke fonetike)
P: PON 9.30-11 u A209
V: SRI 9.30-11 u A209
Ostale vježbe prema dogovoru.
2 - 26
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(dr. sc. Iva Bašić)
GOVORNIŠTVO
Uvjet: Opća fonetika
P: UTO 12.30-14 u A209
S: ČET 14-15.30 u A209
2 2 -6
dr. sc. Jelena Vlašić DuićLINGVISTIKA GOVORAP: UTO 11-12.30 u A209
P: ČET 9.30-11 u A209
4 - -5

NAPOMENA: Slušanje i govor, Govorništvo i Lingvistika govora obvezni su kolegiji na Preddiplomskom studiju fonetike. Student može birati semestar (4. ili 6.) u kojem će slušati pojedini kolegij.

Izborni kolegiji
NASTAVNIKKOLEGIJNASTAVAP S VECTS
dr. sc. Vesna Mildner
(dr. sc. Diana Tomić)
Fonetska korekcija izgovoraP+V: UTO 9.30-11.45 u B3201 - 14
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
(dr. sc. Iva Bašić)
Neverbalna komunikacijaP+S: PET 10.15-12.30 u A2091 2 -5
dr. sc. Arnalda DobrićGovor i pokretS: PON 11-11.45 u B320
P: SRI 13.15-14.45 u B320
2 1 -4
dr. sc. Marko LikerKoartikulacija
Uvjet: Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe
P+S: ČET 15.30-17 u A2091 1 -3
dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
(dr. sc. Ana Vidović Zorić)
NeurofonetikaP: UTO 14-15.30 u A209
S: PET 8.45-10.15 u A209
2 2 -5
dr. sc. Diana TomićFonetika i fonologijaP: PON 14-15.30 u D12 - -3
dr. sc. Vlasta ErdeljacPovijest lingvističkih teorija
Uvjet: Opća lingvistika
P: ČET 15.30-17 u A113
S: 1. grupa ČET 17-17.45 u A113
S: 2. grupa ČET 17.45-18.30 u A126
2 1 -5

Studentima koji na diplomskom studiju namjeravaju upisati smjer Rehabilitacija slušanja i govora preporučujemo da odaberu izborni kolegij Fonetska korekcija izgovora, a studentima koji namjeravaju upisati Znanstveno usmjerenje fonetike da odaberu Psihoakustiku (ove godine se ne održava).