Redovni jesenski ispitni rok u akad. god. 2018./2019.

JESENSKI ROK 26. 8. 2019. – 20. 9. 2019.

Obvezni kolegiji:

Akustička fonetika 3.9., 10.9. i 17.9. u 12 sati, B-320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 2.9., 9.9. i 16.9. u 9 sati, B-320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 3.9., 10.9. i 17.9. u 10 sati, B-320
Govorna tehnologija 6.9., 13.9. i 20.9. u 12 sat, javiti se na e-mail
Opća fonetika 3.9., 10.9. i 17.9. u 12 sati, B-315
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 3.9., 10.9. i 17.9. u 10 h, A-209
Govorništvo 6.9., 13.9. i 20.9. u 10 h, A-209
Lingvistika govora 3.9., 10.9. i 17.9. u 10 sati u B-315
Slušanje i govor 5.9., 12.9. i 19.9. u 9 sati u B-320
Ortofonija 6.9., 13.9. i 20.9. u 10 h, A-209
Razvoj govora 3.9., 10.9. i 17.9. u 9 sati, B-320
Govornička argumentacija 3., 10. i 17.9. u 10 sati B318
Metodika govorništva 3.9., 10.9. i 17.9. u 10 sati u B-315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 6.9., 13.9. i 20.9. u 10 h, A-209
Govorničke vrste 3.9., 10.9. i 17.9. u 12 sati, B-315
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 3.9., 10.9. i 17.9. u 10 h, A-209
Audiologija i spaciocepcija 4.9., 11.9. i 18.9. u 12 sati, SUVAG
Audiotehnika 3.9., 10.9. i 17.9. u 9 sati, B-320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 2.9., 16.9., u 18 sati, SUVAG
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 5.9., 12.9. i 19.9. u 9 sati u B-320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 5.9., 12.9. i 19.9. u 9 sati u B-320
Akustička fonetika – seminar 3.9., 10.9. i 17.9. u 14 sati, B-317
Metodologija znanstvenog rada 4.9., 11.9. i 18.9. u 11 sati, B-312
Statistika 5.9., 12.9. i 20.9. u 12h, A-229
Istraživanje proizvodnje govora 2.9., 9.9. i 16.9. u 9 sati, B-320
Psihoakustika – seminar 3.9., 10.9. i 17.9. u 12 sati, B-315
Računalna analiza i sinteza govora 6.9., 13.9. i 20.9. u 12 sat, javiti se na e-mail

Izborni kolegiji:

Fonetika i fonologija 3.9., 10.9. i 17.9. u 9 sati, B-320
Fonetska korekcija izgovora 3.9., 10.9. i 17.9. u 9 sati, B-320
Govor i pokret 5.9., 12.9. i 19.9. u 9 sati u B-320
Govor masovnih medija 6.9., 13.9. i 20.9. u 10 h, A-209
Govorništvo za nastavnike (NM) 3., 10. i 17.9. u 12 sati B318
Istraživanja percepcije govora 4.9., 11.9. i 18.9. u 11 sati, B-312
Koartikulacija 2.9., 9.9. i 16.9. u 12 sati, B-317
Korekcija izgovora 3.9., 10.9. i 17.9. u 9 sati, B-320
Neurofonetika 4. 9., 12. 9. i 19. 9. u 12 sati; B-320
Neurolinguistics pismeni: 5.9., 12.9. i 19.9. u 9 sati u B-320
Neverbalna komunikacija 3.9., 10.9. i 17.9. u 10 h, A-209
Ortoepija hrvatskoga jezika II 3.9., 10.9. i 17.9. u 10 sati u B-315
Povijest govorništva 3., 10. i 17.9. u 11 sati, B318
Proizvodnja govora (NM) 2.9., 9.9. i 16.9. u 9 sati, B-320
Prozodija riječi i rečenice 3.9., 10.9. i 17.9. u 12 sati, B-315
Psihoakustika 3.9., 10.9. i 17.9. u 12 sati, B-315
Research into speech perception 4.9., 11.9. i 18.9. u 11 sati, B-312
Retorika i stilistika 3.9., 10.9. i 17.9. u 10 sati u B-315
Teorija informacije i komunikacije 6.9., 13.9. i 20.9. u 12 sat, javiti se na e-mail
Učenje stranog jezika 3.9., 10.9. i 17.9. u 10 sati, B-320