Redovni jesenski ispitni rok u akad. god. 2020./2021.

JESENSKI ROK 30. 8. 2021. – 24. 9. 2021.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 7.9., 14.9. i 21.9. u 12 sati, B-320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 6.9., 13.9. i 20.9. u 9 sati, B-320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 7., 14. i 21.9. u 16 sati u B-320
Govorna tehnologija 10., 17. i 24.9. u 12 sati, online
   
Opća fonetika 31.8., 7.9., 14.9. 12:00-14:00, online
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 13. 9., 20. 9. 10:00 – 11:00 h, D6; 6. 9. 9:00 – 10:00, A-209
Govorništvo 13. 9., 20. 9. 11:00 – 12:00 h, D6; 6.9. 10:00 u A-209
Lingvistika govora 31.8., 7.9. i 14.9. u 10, B-315
Slušanje i govor 6.9., 13.9. u 14.00, D 1, 20.9. u 14.00, B-320
   
Ortofonija 6.9., 13. 9., 20. 9. 10:00 – 12:00 h u A-209
Razvoj govora 7.9, 14.9. i 21.9. 2021. u 9:30 u B320
   
Govornička argumentacija 7., 14., 21. 9. u 10 h
Metodika govorništva 31.8., 7.9. i 14.9. u 10, B-315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 6.9., 13. 9., 20. 9. 10:00 – 12:00 h, A-209
Govorničke vrste 31.8., 7.9., 14.9. 12:00-14:00, online
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 13. 9., 20. 9. 11:00 – 12:00 h, D6; 6.9. 10:00 u A-209
   
Audiologija i spaciocepcija 8., 15. i 22.9. u 12 sati, SUVAG uživo ili na daljinu
Audiotehnika 7.9, 14.9. i 21.9. 2021. u 9:30 u B320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 6.9., 13.9. u 14.00, online, 20.9. u 14.00
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 6.9., 13.9. u 16.00, D 1, 20.9. u 16.00 u B-320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 6.9., 13.9. u 15.00, D 1, 20.9. u 15.00 u B-320
   
Akustička fonetika – seminar 7.9., 14.9. i 21.9. u 14 sati, online
Metodologija znanstvenog rada 7.9., 14.9. i 21.9. u 16 sati, online
Statistika 7.9., 14.9. i 21.9. u 10 sati, D2 (ili online)
Istraživanje proizvodnje govora 6.9., 13.9. i 20.9. u 9 sati, B-320
Psihoakustika – seminar 31.8., 7.9., 14.9. 12:00-14:00, online
Računalna analiza i sinteza govora 10., 17. i 24.9. u 12 sati, online
   
Izborni kolegiji  
Fonetika i fonologija 7.9, 14.9. i 21.9. u 9:30 u B320
Fonetska korekcija izgovora 6.9., 13.9. u 15.00, D 1, 20.9. u 15.00 u B-320
Govor i pokret 6.9., 13.9. u 15.00, D 1, 20.9. u 15.00 u B-320
Govor masovnih medija 13. 9., 20. 9. 10:00 – 12:00 h, A-209; 6.9. 10:00 u A-209
Govorništvo za nastavnike (NM) 7., 14., 21. 9. u 12 h
Istraživanja percepcije govora 6.9., 13.9. u 14.00, D 1, 20.9. u 15.00 u B-320
Koartikulacija 6.9., 13.9. i 20.9. u 14 sati, B-320
Korekcija izgovora 7.9, 14.9. i 21.9. u 9:30 u B320
Neurofonetika 1.9., 15.9. i 22.9. u 12.00, B-320
Neurolinguistics 6.9., 13.9. u 14.00, D 1, 20.9. u 15.00 u B-320
Neverbalna komunikacija 13. 9., 20. 9. 11:00 – 12:00 h, D6; 6.9. 13:00 – 14:00 h, A-209 
Ortoepija hrvatskoga jezika II 31.8., 7.9. i 14.9. u 10, B-315
Povijest govorništva 7., 14., 21. 9. u 11 h
Proizvodnja govora (NM) 1.9., 15.9. i 22.9. u 12.00, B-320
Prozodija riječi i rečenice 31.8., 7.9., 14.9. 12:00-14:00, online
Psihoakustika 31.8., 7.9., 14.9. 12:00-14:00, online
Research into speech perception 6.9., 13.9. u 14.00, D 1, 20.9. u 15.00 u B-320
Retorika i stilistika 31.8., 7.9. i 14.9. u 10, B-315
Teorija informacije i komunikacije 10., 17. i 24.9. u 12 sati, online
Učenje stranog jezika 7., 14. i 21.9. u 16 sati u B-320