CROCO: Information for participants

Vijesti i informacije za sudionike projekta
 • 03/2017 – završeni protokol za odabir ispitanika, obrazac za pristanak i upitnik za tipične i atipične ispitanike
 • 05/2017 – završeno snimanje kandidata za izbor tipičnih ispitanika prema protokolu za odabir i obrascu za pristanak (N>100)
 • 05/2017 – pokrenuta procedura za izbor atipičnih ispitanika prema protokolu za odabir i  obrascu za pristanak (N>10)
 • 07/2017 – završena analiza tipičnih ispitanika i odabrano 12 optimalnih kandidata
 • 07/2017 – stigao je napredni ultrazvučni sustav za istraživanje govora                                (nečujan + mobilan + brz + precizan = jedva čekamo jesen)


 • 07/2017 – uspostavljen Laboratorij za govornu kinematiku (Speech kinematics lab)


 • 09/2017 – ultrazvučni sustav instaliran i testiran (Micro UTI system + AAA software)


 • 09/2017 – odljevi gornje čeljusti za izradu elektropalatografskih nepca za tipične ispitanike


 • 10/2017 – završen odabir 10 atipičnih ispitanika (hvala Poliklinici SUVAG i Vladimiru Prašinu na pomoći i susretljivosti)
 • 01/2018 – završeno ultrazvučno snimanje tipičnih ispitanika
 • 02/2018 – elektropalatografska nepca za tipične ispitanike (upravo na putu iz Velike Britanije prema Zagrebu)


 • 09/2018 – počelo ultrazvučno snimanje atipičnih ispitanika
 • 10/2018 – završeno elektropalatografsko snimanje tipičnih ispitanika
 • 12/2018 – završeno ultrazvučno snimanje atipičnih ispitanika
 • 12/2018 – odljevi gornje čeljusti za izradu elektropalatografskih nepca za prvih pet atipičnih ispitanika
 • 01/2019 – završeno anotiranje ultrazvučnih snimaka tipičnih ispitanika
 • 01/2019 – video isječak riječi “kiši” simultano u akustičkom i ultrazvučnom signalu:
  Video isječak (usporeno)

Ispod je prikazan položaj jezika na početku frikativa “š” (Crvenim je označen jezik, a zelenim pretpostavljeni oblik nepca. Vrh jezika okrenut je u desnu stranu.):

Ispod je prikazan zvučni zapis (valni oblik i spektrogram) spontanog govornog odsječka i elektropalatografski otisak na početku glasa /t/.

 • 03/2019 – nepca za naše atipične ispitanike napravljena su, doputovala su iz Japana i čekaju proceduru na carini

06/2019 – završeno elektropalatografsko snimanje atipičnih ispitanika

07/2019 – završeno transkribiranje ultrazvučnog dijela korpusa atipičnoga govora

09/2019 – anotiranje ultrazvučnog i elektropalatografskog korpusa atipičnoga govora

01/2020 – pivotiranje jezika tijekom izgovora afrikate (vrh jezika je na desnoj strani grafa)

Pivotiranje je takvo kretanje jezika pri kojem na jednom mjestu na jeziku ne dolazi ni do kakvog pomicanja, dok se dijelovi iza i ispred tog mirujućeg mjesta kreću u suprotnim smjerovima. U biomehanici se pivotiranje smatra pokazateljem visokog stupnja organizacije pokreta, a u kontekstu istraživanja govora važno je jer smanjuje broj stupnjeva slobode hidromorfnih tijela poput jezika.

03/2020 – analiza elektropalatografskih i ultrazvučnih podataka atipičnoga govora