CROCO: Information for participants

Vijesti i informacije za sudionike projekta

 • 03/2017 – završeni protokol za odabir ispitanika, obrazac za pristanak i upitnik za tipične i atipične ispitanike
 • 05/2017 – završeno snimanje kandidata za izbor tipičnih ispitanika prema protokolu za odabir i obrascu za pristanak (N>100)
 • 05/2017 – pokrenuta procedura za izbor atipičnih ispitanika prema protokolu za odabir i  obrascu za pristanak (N>10)
 • 07/2017 – završena analiza tipičnih ispitanika i odabrano 12 optimalnih kandidata
 • 07/2017 – stigao je napredni ultrazvučni sustav za istraživanje govora                                (nečujan + mobilan + brz + precizan = jedva čekamo jesen)


 • 07/2017 – uspostavljen Laboratorij za govornu kinematiku (Speech kinematics lab)


 • 09/2017 – ultrazvučni sustav instaliran i testiran (Micro UTI system + AAA software)


 • 09/2017 – odljevi gornje čeljusti za izradu elektropalatografskih nepca za tipične ispitanike


 • 10/2017 – završen odabir 10 atipičnih ispitanika (hvala Poliklinici SUVAG i Vladimiru Prašinu na pomoći i susretljivosti)
 • 01/2018 – završeno ultrazvučno snimanje tipičnih ispitanika
 • 02/2018 – elektropalatografska nepca za tipične ispitanike (upravo na putu iz Velike Britanije prema Zagrebu)


 • 09/2018 – počelo ultrazvučno snimanje atipičnih ispitanika
 • 10/2018 – završeno elektropalatografsko snimanje tipičnih ispitanika
 • 12/2018 – završeno ultrazvučno snimanje atipičnih ispitanika
 • 12/2018 – odljevi gornje čeljusti za izradu elektropalatografskih nepca za prvih pet atipičnih ispitanika
 • 01/2019 – završeno anotiranje ultrazvučnih snimaka tipičnih ispitanika
 • 01/2019 – video isječak riječi “kiši” simultano u akustičkom i ultrazvučnom signalu:
  Video isječak (usporeno)

Ispod je prikazan položaj jezika na početku frikativa “š” (Crvenim je označen jezik, a zelenim pretpostavljeni oblik nepca. Vrh jezika okrenut je u desnu stranu.):

Ispod je prikazan zvučni zapis (valni oblik i spektrogram) spontanog govornog odsječka i elektropalatografski otisak na početku glasa /t/.

 • 03/2019 – nepca za naše atipične ispitanike napravljena su, doputovala su iz Japana i čekaju proceduru na carini

06/2019 – završeno elektropalatografsko snimanje atipičnih ispitanika

07/2019 – završeno transkribiranje ultrazvučnog dijela korpusa atipičnoga govora

09/2019 – anotiranje ultrazvučnog i elektropalatografskog korpusa atipičnoga govora