Nikolaj Lazić

Dr. sc. Nikolaj Lazić, red. prof.
Soba B311
nlazic@ffzg.hr
tel: 4092 295

Bibliografija

Dr. sc. Nikolaj Lazić redoviti je profesor na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, studijske grupe Informatologija i Fonetika. Nakon diplomiranja radio u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici na mjestu voditelja informatizacije i elektroničkog računskog centra NSK. Zaposlen Filozofskom fakultetu na projektu prof. dr. sc. Ive Škarića 2000. godine. Doktorirao 2006. godine na Odsjeku za informacijske znanosti s doktorskom disertacijom “Modeliranje strojnih postupaka za izgovaranje teksta pisanoga hrvatskim jezikom”. Nakon obrane doktorata zaposlen na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za fonetiku u zvanju docenta (2007), izvanrednog profesora (2011) i redovitog profesora (2017). U dva mandata bio je pročelnik Odsjeka za fonetiku, a dugo godina i predstojnik Katedre za teorijsku fonetiku. Predaje kolegije Govorna tehnologija, Računalna analiza i sinteza govora, Teorija informacije i komunikacije, Uvod u računalnu sintezu govora, a predavo i kolegije Akustička fonetika,  Psihoakustika – seminar i druge.